Home

Nieuws

Kuyper & Blom Open van start!

Het eerste toernooi sinds 1,5 jaar is een feit: vanmorgen werden de eerste wedstrijden van het Kuyoer&Blom Open gespeeld.
Ondanks de korte voorbereidingstijd ziet het park en weer fantastisch uit en ook het programma mag er zijn!

 

Wachtlijst voor senioren

Vanwege de grote toestroom van nieuwe leden en de toenemende drukte op de banen op piekuren, hebben we per 20 juni 2021 een wachtlijst ingevoerd voor nieuwe senior-leden. Voor jeugdleden is nog wel beperkt ruimte. 

Onze missie is om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te bieden tot tennis en padel. Heel veel mensen doen dat ook graag bij TPC Heiloo. De club heeft inmiddels ruim 1200 leden en hoewel de promotie-activiteiten al even op een laag pitje staan komen er dagelijks aanmeldingen binnen. We willen wel graag dat alle leden aan hun trekken komen met tennis en padel. Zeker tijdens de piekuren (en dat worden er steeds meer) begint dat te knellen. Vandaar de wachtlijst voor senioren.

Inschrijven is nog wel mogelijk. De inschrijvingen voor jeugdleden worden nog gewoon verwerkt. 
Voor senioren (18 jaar en ouder) worden de inschrijvingen aan de wachtlijst toegevoegd. Op het moment dat er ruimte ontstaat doordat leden uitschrijven, of bij eventuele uitbreiding van baancapaciteit, worden de mensen op de wachtlijst benaderd in volgorde van inschrijving (oudste inschrijving eerst).

Er bestaat nog wel een mogelijkheid om overdag of in het weekend een tennis- of padelbaan te huren (voor zover beschikbaar). Leden kunnen ook een introduce meenemen tegen betaling van €5 per keer. Introduces zijn welkom overdag en in het weekend. 

1e TOERNOOI VAN 2021: INTERNE UEFA 2020 DUBBEL TENNIS TOERNOOI

 

Op ZATERDAG 19 juni organiseren Laura en Esther het INTERNE UEFA EURO 2020 DUBBEL TENNIS TOERNOOI. Dit is dus alleen voor 18+ leden van TPC Heiloo.

Samen met jouw dubbelpartner komen jullie uit voor een land, die wij jullie toewijzen.
Er wordt gespeeld in 6 poules en jullie spelen allemaal 3  poule wedstrijden van een half uur( excl 5 min inspeeltijd) en nog 1 "finale" partij.Tussen de wedstrijden door hebben jullie 30 min pauze inclusief een hapje, en een drankje naar keuze. Na afloop krijgen jullie ook nog 1 drankje ( incl).  We starten om 12.00  en de wedstrijden eindigen rond 16.30. De kosten bedragen € 20,00 p.p. en dit is inclusief 4 drankjes en hapjes. Vanwege de COVID-19 regels mogen er maar 24 koppels meedoen dus schrijf jullie snel in vóór 12 juni en laten wij er met z'n allen een gezellige en sportieve dag van maken!!

 

Schrijf je in via deze link:  http://www.tpcheiloo.nl/form/10168/Inschrijfformulier-Intern-UEFA-EURO-2020-Dubbel-Te

of via het "kopje" tennis in de balk hierboven, en dan op het inschrijfformulier van het toernooi klikken.

 

Gasttrainers padel

TPC Heiloo organiseert voor haar leden padelclinics met gasttrainers van formaat.
In 2020 hebben wij Norberto Nesi als gasttrainer mogen ontvangen voor de competitiespelers.
Nu in 2021 hebben wij ter vervanging van de voorjaarscompetitie nog voor de zomervakantie al 2 toptrainers geregeld.

Allereerst komt op 19 juni de Nederlandse 23-jarige talentvolle Tymo Berger, speler van het Nederlands team in 2019 tijdens het EK in Rome. Hij heeft in Madrid, het padel Walhalla, fulltime getraind als speler met Spaanse toppers en zich geschoold als padeltrainer. Spelers van alle niveaus kunnen zich individueel opgeven voor een clinic van 1 uur (met 4 spelers) bij Tymo. Tymo werkt ook heel graag met jeugdspelers. Dus doe lekker mee! Kosten per speler: 12,50 euro per uur. Update 27-5, er zijn nog plaatsen vrij.

Tymo wordt gevolgd op 4 juli door de Argentijnse Diego Mieres, die sinds kort in Nederland woont door het volgen van de liefde. Diego is voormalig nr 27 van de World Padel Tour en is mede-coach geweest van WPT speler Juan Mieres, voormalig nr 1 van de WPT. Spelers met niveau A/B/C kunnen zich individueel opgeven voor een clinic van 1,5 uur (met 4 spelers) bij Diego. Diego werkt veel met drills, die hij toespitst op het niveau van de spelers. Een unieke kans! Kosten per speler: 25,00 euro per 1,5 uur. Bij overinschrijving worden A en B spelers eerst ingepland. UPDATE 27-5: wachtlijst.

Op 4 juli geeft Diego Mieres de eerste clinic om 10:00 uur aan de padeltrainers van TPC Heiloo: Robin, Lex, Linda en Martijn.

Je kunt je eenvoudig opgeven voor Tymo en/of Diego via tinyurl.com/tpcheiloo. De indeling en je starttijd wordt later bekend gemaakt.

Voor vragen kun je terecht bij padelclinic@tpcheiloo.nl of bij de padeltrainers op het park.

       

 

Terras weer open!

Wat heerlijk dat het terras weer open mag, We kijken er enorm naar uit om jullie weer te ontvangen.
We zijn open van half 10 tot 19.45 uur (20.00 uur moet het terras leeg zijn).

Een tafel "reserveren" hoeft niet, omdat we je baanreservering hebben. Via de reserveringsmail stellen wij een aantal vragen in het kader van de gezondheidscheck.
Voor alle spelers en bezoeker geldt: zodra je één van de vragen met JA moet beantwoorden maak dan geen reservering of annuleer jouw reservering en kom niet naar de club.

Tenslotte: Er mogen max 50 pers. op het terras, betaal zoveel mogelijk contactloos en binnen is een mondkapje verplicht! De toiletten zijn open maar de kleedkamers blijven gesloten.

Laura en Bianca

Toelichting wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement

Update 28 april 18:00 uur: de artikelen waar leden vragen over hebben gesteld zijn nader toegelicht. Zie onderaan dit bericht.

Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) moeten gewijzigd worden. In dit artikel beschrijven wij proces, beantwoorden we enkele vragen en zijn de oude en nieuwe versie van de documenten beschikbaar. Aan leden de oproep om vragen en opmerkingen m.b.t. de nieuwe statuten en HHR te mailen naar info@tpcheiloo.nl. De vragen en opmerkingen worden besproken in de ALV op 10 mei 2021 (20:00 uur). Tijdens deze ALV zullen we statuten en HHR ook bij stemming vaststellen. Na akkoord van de leden moeten statuten en HHR nog worden goedgekeurd door de KNLTB.

Om per 1 juli 2021 aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen te kunnen voldoen moeten Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) worden gewijzigd.
Dit moment wordt aangegrepen om o.a. ook de eerder vastgestelde naamswijziging formeel door te voeren en om de toevoeging van padel in de statuten door te voeren.

Proces:

  1. 17 maart t/m 19 april. Nieuwe Statuten en overzicht met wijzigingen zijn beschikbaar op website. Via diverse nieuwsbrieven worden leden hierop geattendeerd.
  2. ALV 19 april 2021 20:00 uur. Korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen en vooral op het proces om te komen tot aangepaste Statuten en HHR. Voor een stemming over de statuten moet 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn (dit komt overeen met ruim 700 leden). Is dit aantal niet aanwezig, dan wordt binnen 3 weken een nieuwe ALV uitgeschreven. Tijdens deze nieuwe ALV kan wel gestemd worden, ongeacht het aantal aanwezigen.
  3. 19 april t/m 23 april. Nieuwe en oude versies van Statuten en HHR zijn op de website beschikbaar. Zie hieronder. Leden worden nogmaals in de gelegenheid gesteld om vragen, opmerkingen en bezwaren m.b.t. specifieke artikelen in de Statuten en het HHR kenbaar te maken.
  4. 26 april t/m 3 mei. Vragen van leden worden beantwoord. Zo nodig in overleg tussen bestuur en vragenstellers. Door leden gewenste wijzigingen of verwijderingen van artikelen worden ter akkoord voorgelegd aan de KNLTB. Als de KNLTB aangeeft akkoord te kunnen gaan met een wijziging, dan kan deze wijziging ter stemming aan de leden worden voorgelegd.
  5. 3 mei t/m 10 mei. Leden worden in de gelegenheid gesteld de Statuten en HHR in te zien inclusief eventuele wijzigingen of verwijderingen van artikelen waarvoor de KNLTB heeft aangegeven akkoord te kunnen gaan met de aanpassing.
  6. Extra ALV 10 mei 20:00 uur. Dit is een nieuwe ALV waarin wordt gestemd over Statuten en HHR. Ter sprake (en zo nodig ter stemming) komen artikelen waarover vooraf vragen zijn gesteld en waarbij de KNLTB akkoord gaat met de beschikbare opties. Uiteindelijk wordt er gestemd over de definitieve versies van Statuten en HHR.

Lees meer »

Maandag en dinsdag groot onderhoud padelbanen

A.s. maandag en dinsdag kan er niet gepadeld worden. Op deze dagen wordt er nieuw kunstgras op onze padelbanen gelegd. Reden voor de vervanging is het feit dat in het gebruik van de matten een aantal productiefoutjes naar boven is gekomen. Na onderzoek door de fabrikant is besloten dat de matten gratis worden vervangen.
Concreet betekent dit dat er maandag 19-4 en dinsdag 20-4 niet gepadeld kan worden, maar dat we daarna weer op prachtig nieuw kunstgras spelen. Wat een luxe! Het bevestigt opnieuw dat we met de juiste leverancier in zee zijn gegaan.
Mocht blijken dat de vervanging zeer voorspoedig verloopt, dan kan het zijn dat er dinsdagavond al weer gespeeld kan worden.

 

19 april : Algemene Leden Vergadering 2021

Op maandag 19 april vanaf 20:00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 gehouden. 
Gebruikmakend van de verruimde mogelijkheden in de noodwet 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid' zal de ALV niet fysiek, maar langs elektronische weg plaatsvinden. 

Hoe gaat het in zijn werk?
De ALV wordt georganiseerd via Zoom. Dit is link naar deze vergadering: https://zoom.us/j/91706842107
Als tijdens de vergadering gestemd moet worden, dan wordt hierbij gebruik gemaakt van de stemoptie binnen Zoom.
Voorstellen waarvan bij voorbaat vaststaat dat er over gestemd moet worden, zullen vooraf worden gemeld.
Vragen kunnen vooraf gesteld worden (zie hierna), maar het bestuur spant zich ervoor in dat ook tijdens de vergadering vragen kunnen worden gesteld zolang de orde van de vergadering dit toelaat.

Vragen indienen tot 72 uur voor de vergadering
Leden kunnen vragen indienen tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering. Stuur de vraag per mail naar info@tpcheiloo.nl. Vragen die tijdig vooraf zijn gesteld zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord. 

Vergaderstukken
Leden kunnen de vergaderstukken opvragen via een mail aan info@tpcheiloo.nl. De vergaderstukken zullen per mail worden toegezonden.

Vragen of opmerkingen over de organisatie van de ALV?
Heb je vragen of opmerkingen over de organisatie van de ALV, stuur dan een mail naar info@tpcheiloo.nl.

Agenda

Lees meer »

» Nieuws archief