Home

Nieuws

Toelichting wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement

Update 28 april 18:00 uur: de artikelen waar leden vragen over hebben gesteld zijn nader toegelicht. Zie onderaan dit bericht.

Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) moeten gewijzigd worden. In dit artikel beschrijven wij proces, beantwoorden we enkele vragen en zijn de oude en nieuwe versie van de documenten beschikbaar. Aan leden de oproep om vragen en opmerkingen m.b.t. de nieuwe statuten en HHR te mailen naar info@tpcheiloo.nl. De vragen en opmerkingen worden besproken in de ALV op 10 mei 2021 (20:00 uur). Tijdens deze ALV zullen we statuten en HHR ook bij stemming vaststellen. Na akkoord van de leden moeten statuten en HHR nog worden goedgekeurd door de KNLTB.

Om per 1 juli 2021 aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen te kunnen voldoen moeten Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR) worden gewijzigd.
Dit moment wordt aangegrepen om o.a. ook de eerder vastgestelde naamswijziging formeel door te voeren en om de toevoeging van padel in de statuten door te voeren.

Proces:

  1. 17 maart t/m 19 april. Nieuwe Statuten en overzicht met wijzigingen zijn beschikbaar op website. Via diverse nieuwsbrieven worden leden hierop geattendeerd.
  2. ALV 19 april 2021 20:00 uur. Korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen en vooral op het proces om te komen tot aangepaste Statuten en HHR. Voor een stemming over de statuten moet 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn (dit komt overeen met ruim 700 leden). Is dit aantal niet aanwezig, dan wordt binnen 3 weken een nieuwe ALV uitgeschreven. Tijdens deze nieuwe ALV kan wel gestemd worden, ongeacht het aantal aanwezigen.
  3. 19 april t/m 23 april. Nieuwe en oude versies van Statuten en HHR zijn op de website beschikbaar. Zie hieronder. Leden worden nogmaals in de gelegenheid gesteld om vragen, opmerkingen en bezwaren m.b.t. specifieke artikelen in de Statuten en het HHR kenbaar te maken.
  4. 26 april t/m 3 mei. Vragen van leden worden beantwoord. Zo nodig in overleg tussen bestuur en vragenstellers. Door leden gewenste wijzigingen of verwijderingen van artikelen worden ter akkoord voorgelegd aan de KNLTB. Als de KNLTB aangeeft akkoord te kunnen gaan met een wijziging, dan kan deze wijziging ter stemming aan de leden worden voorgelegd.
  5. 3 mei t/m 10 mei. Leden worden in de gelegenheid gesteld de Statuten en HHR in te zien inclusief eventuele wijzigingen of verwijderingen van artikelen waarvoor de KNLTB heeft aangegeven akkoord te kunnen gaan met de aanpassing.
  6. Extra ALV 10 mei 20:00 uur. Dit is een nieuwe ALV waarin wordt gestemd over Statuten en HHR. Ter sprake (en zo nodig ter stemming) komen artikelen waarover vooraf vragen zijn gesteld en waarbij de KNLTB akkoord gaat met de beschikbare opties. Uiteindelijk wordt er gestemd over de definitieve versies van Statuten en HHR.

Lees meer »

Maandag en dinsdag groot onderhoud padelbanen

A.s. maandag en dinsdag kan er niet gepadeld worden. Op deze dagen wordt er nieuw kunstgras op onze padelbanen gelegd. Reden voor de vervanging is het feit dat in het gebruik van de matten een aantal productiefoutjes naar boven is gekomen. Na onderzoek door de fabrikant is besloten dat de matten gratis worden vervangen.
Concreet betekent dit dat er maandag 19-4 en dinsdag 20-4 niet gepadeld kan worden, maar dat we daarna weer op prachtig nieuw kunstgras spelen. Wat een luxe! Het bevestigt opnieuw dat we met de juiste leverancier in zee zijn gegaan.
Mocht blijken dat de vervanging zeer voorspoedig verloopt, dan kan het zijn dat er dinsdagavond al weer gespeeld kan worden.

 

19 april : Algemene Leden Vergadering 2021

Op maandag 19 april vanaf 20:00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021 gehouden. 
Gebruikmakend van de verruimde mogelijkheden in de noodwet 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid' zal de ALV niet fysiek, maar langs elektronische weg plaatsvinden. 

Hoe gaat het in zijn werk?
De ALV wordt georganiseerd via Zoom. Dit is link naar deze vergadering: https://zoom.us/j/91706842107
Als tijdens de vergadering gestemd moet worden, dan wordt hierbij gebruik gemaakt van de stemoptie binnen Zoom.
Voorstellen waarvan bij voorbaat vaststaat dat er over gestemd moet worden, zullen vooraf worden gemeld.
Vragen kunnen vooraf gesteld worden (zie hierna), maar het bestuur spant zich ervoor in dat ook tijdens de vergadering vragen kunnen worden gesteld zolang de orde van de vergadering dit toelaat.

Vragen indienen tot 72 uur voor de vergadering
Leden kunnen vragen indienen tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering. Stuur de vraag per mail naar info@tpcheiloo.nl. Vragen die tijdig vooraf zijn gesteld zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord. 

Vergaderstukken
Leden kunnen de vergaderstukken opvragen via een mail aan info@tpcheiloo.nl. De vergaderstukken zullen per mail worden toegezonden.

Vragen of opmerkingen over de organisatie van de ALV?
Heb je vragen of opmerkingen over de organisatie van de ALV, stuur dan een mail naar info@tpcheiloo.nl.

Agenda

Lees meer »

6-4 Banen zijn weer bespeelbaar

De banen zijn weer bespeelbaar.

2 april Themalespadel: "Baas in eigen hoek

De Padel Themalessen staan weer voor de deur bij TPC Heiloo. Elke eerste VRIJDAG van de maand is er een Themales voor leden.
Deze keer gaan we het ook anders doen. We gaan met meerdere padeltrainers (Robin Houtenbos, Linda Menkhorst en/of Martijn Haan) op de baan aan de slag en dus krijg je als deelnemer volop tips en aandacht voor het padel thema. 

Robin en Linda geven a.s. vrijdag 2 april de eerste themales "BAAS IN EIGEN HOEK".

Voor categorie A, B, C en D spelers:

Ben je de allerbeste padeller op de club?: doe absoluut zeker mee🥇
Heb je wel al padelles?: doe ook zeker mee! 
Maar heb je (nog) geen padelles?: doe zeker zeker mee! 🥳
Heb je nog nooit gepadeld of ben je net begonnen bij TPC Heiloo?: doe absoluut mee 

Een thema training is een cadeautje voor jezelf.

We kunnen op dit moment 12 personen per ronde kwijt, indeling op sterkte.

Ronde 1, van 19:00-20:15 uur
Ronde 2, van 20:15-21:30 uur

Kosten zijn €10,- per persoon.

Inschrijven kan via padeltrainers@tpcheiloo.nl

Wij hebben er heel veel zin in.

Sportieve groet,
Robin, Linda en Martijn

Tenniscompetitie KNLTB voorlopig uitgesteld naar begin mei

De start van de competitie in april zoals we gewend zijn, is voorlopig uitgesteld naar begin mei zodat een volledige competitie ook gespeeld kan worden.

De voorlopige speeldata voor de Voorjaarscompetitie, Tenniskids competitie en Triple Double padelcompetitie zijn opgesteld. De data voor de Voorjaarscompetitie Padel blijven voorlopig ongewijzigd.

NIEUW: Clubladder, enkel-dubbel, tennis-padel, jeugd-senioren

TPC Heiloo clubladder

Speel mee op de TPC Heiloo tennis- en/of padelladder en wij regelen elke 2 weken een leuke wedstrijd op jouw niveau. Je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je speelt. Je wisselt van positie als je wint van iemand die hoger staat.

meld je aanenkel dubbel jeugd padel 

Of download de gratis app 'clubladder' van Sportconnexions:

App StoreGoogle play

Hoe werkt het?
De 1e wedstrijd word je ingedeeld op basis van je speelniveau. Je ontvangt elke 2 weken een email met nieuwe wedstrijdgegevens. Je hebt 2 weken om de uitslag te registreren of een datum te prikken. Je kunt ook rondes overslaan.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de clubladder

Kennismaken tijdens Open Dag (21 maart) of Proeflessen (17 maart)

Het voorjaar breekt aan en misschien nog wel meer dan andere jaren kunnen mensen niet wachten om weer lekker buiten te gaan sporten. Bij TPC Heiloo kan jong en oud dat doen met tennis én padel (2 sporten voor de prijs van 1). Wil je kennismaken? Dat kan nu!

Op zondag 21 maart organiseert TPC Heiloo de jaarlijkse Open Dag. Het zal er dit jaar wat anders uitzien dan andere jaren, maar binnen de mogelijkheden bieden we jeugd en senioren (18+) de mogelijkheid om kennis te maken met tennis en padel.
Op woensdag 17 maart kunnen geïnteresseerden deelnemen aan proeflessen tennis of padel voor de jeugd.
We doen het verantwoord, maar leuk wordt het zeker. LET OP: aanmelding is verplicht. Zorg dat je er snel bij bent, want er is veel animo.

Tijdens de Open Dag op 21 maart zullen de trainer je laten proeven van de verschillende technieken binnen tennis én padel. Ben je speciaal geinteresseerd in padel, dan kun je dat bij de aanmelding aangeven.
We starten de Open Dag met de senioren (18 jaar en ouder) en aansluitend is de jeugd aan de beurt. De exacte tijden zullen we nog communiceren. We hebben 15 banen en voldoende trainers, maar vanwege de huidige Corona maatregelen zijn we wel wat beperkt in de mogelijkheden.
Aanmelden voor de Open Dag kan via Inschrijfformulier Open Dag

Op woensdag 17 maart organiseren we proeflessen tennis en padel voor de jeugd.
Als de proefles goed bevalt, dan kan je lid worden van onze vereniging en je aanmelden voor de reguliere lessen.
De tijden van de proeflessen zijn:
- Groep 3 t/m 5          14.30 - 15.30  (tennis)
- Groep 6 t/m 8          15.30 - 16.30  (tennis en padel)
- Middelbare school   17.00 - 18.00  (tennis en padel)
Let op: er zijn al flink wat aanmeldingen binnen, dus als je erbij wilt zijn, geef je dan snel op via proefles jeugd

» Nieuws archief