Lesreglement

 

 1. Men dient lid te zijn van Tennis Padel Club Heiloo (TPC Heiloo) om les te kunnen nemen. U sluit een overeenkomst met een individuele trainer; de vereniging staat hier buiten en
     stelt alleen de banen aan TTCNHN (Tennis Trainers Collectief Noord Holland Noord) ter beschikking.


  2. Alle lessen zijn inclusief het gebruik van ballen en eventuele hulpmiddelen (video/testrackets/ballenkanon).


  3a. Het inschrijven voor lessen geeft geen garantie tot plaatsing. 
  3b. Na bevestiging van indeling is het niet meer mogelijk om uw inschrijving terug te trekken en bent u minimaal verplicht om 9 lessen af te nemen.


  4. Lesdagen zijn alle dagen in de lesperiode, buiten de schoolvakantie en officiële feestdagen. Hiervan kan alleen in overleg met de trainer worden afgeweken.


  5. De lesdagen zijn alle doordeweekse dagen van 09:00 uur – 22:15 uur. De jeugd heeft voorrang van 15:00 uur tot 19:00 uur en woensdagmiddag van 14:00 uur – 19:00 uur.


  6. Iedereen dient zichzelf op te geven voor tennisles! Andere namen op het formulier aangeven is wel mogelijk, echter biedt dit voor de anderen namen geen recht om te lessen.


  7. Bij problemen met de indeling van de lessen m.b.t. het aantal mensen waarmee men les wil hebben (bijv. opgave voor groep van 8 maar er zijn er maar 5) neemt de trainer
      uiterlijk een week voorafgaand aan de lesperiode 
      contact op met de desbetreffende lessers c.q. ouders, daar dit financiële gevolgen heeft voor de leerlingen en kan men alsnog beslissen wat men wil.


  8. Bij inschrijving van groepslessen van bijv. 4 personen bent u niet verzekerd van dit aantal, dit kunnen er altijd meer worden.


  9. De trainers behouden het recht om tot twee weken na aanvang van de trainingen de samenstelling te herzien, bijvoorbeeld vanwege niet voorziene niveauverschillen.


10. De trainers bepalen, in overleg met de trainerscoördinator van TPC Heiloo, op welke baansoort de trainingen worden gegeven.


11. Doen er zich omstandigheden voor, waardoor u zelf niet kunt of verhinderd bent op de dagen dat u hebt ingeschreven, neem dan contact op met uw trainer. Des te sneller contact,
     des te sneller wordt er een oplossing gevonden.


12. Met de lesplanning v/h trainerscollectief kan geen rekening gehouden worden met tussentijdse veranderingen en trainingstijden van andere sporten. In overleg met de trainer
     wordt gekeken naar een andere oplossing waarop geen garantie kan worden gegeven.


13. Bij uitval door regen of andere weersomstandigheden vervallen er maximaal 3 lessen van de 18. Overige lessen worden ingehaald. Bij 9 lessen is één uitval les maximaal.
     Privélessen worden te allen tijde gegeven en/of ingehaald cq verrekend. Zowel de trainer als de deelnemer is zelf verantwoordelijk het aantal werkelijk gegeven lessen bij te
      houden. TPC Heiloo heeft hierin geen rol. In overleg met de lesgroep zal dan een inhaaldatum gepland worden op een andere doordeweekse dag of in het weekend. Gestreefd
      wordt naar deelname van  een meerderheid van de lesgroep.


14. Bij ziekte of andere vormen van afwezigheid van de leraar wordt de les later ingehaald of komt er vervanging.


15. Indien bij groeps-, duo-, of privélessen een leerling niet aanwezig is, is dat voor eigen risico, ongeacht de reden.


16. De lesgelden dienen uitsluitend betaald te worden via door de trainers verstrekte nota’s. De betaling dient binnen drie weken na de factuurdatum te zijn voldaan.


17. In geval van blessure(s) waardoor men genoodzaakt is te stoppen met lessen voor de 9e les, betaalt men voor 9 lessen en daarna voor 18.


18. Een lesuur duurt 60 minuten waarvan 50 minuten les wordt gegeven. 


19. Het volgen van tennislessen geschiedt op eigen risico. De trainers stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.


20. Aanspreekpunten voor de lesplanning zijn Rob Buntsma (tel. 06-50662829) of Esther Oostrom (tel. 06-51587126); ook bereikbaar via e-mail: trainers@tpcheiloo.nl.


21. Aanspreekpunt voor het trainerscollectief is Rob Buntsma, en als zodanig heeft Rob vanuit het trainerscollectief ook een adviserende stem naar het bestuur.


22. Bij de aankondiging voor inschrijving wordt een sluitingsdatum vermeld en een begindatum van de lessen.


23. Bij onvoorziene situaties zoals bijvoorbeeld maatregelen vanwege COVID-19, wordt er gestreefd naar voor alle partijen een zo goed mogelijke oplossing.