Statuten

Statuten vastgesteld 3 september 2021

Statuten TPC Heiloo

De wijzigingen in de statuten zijn vastgesteld in een bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 10 mei 2021:

Notulen Algemene Vergadering 2021