Gedragsregels en Fairplay

 

TENNISREGELS VOOR KINDEREN EN OUDERS

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen van onze tennisvereniging sportief gedrag laten zien op en rondom de tennisbaan. Ook het voorbeeld van de ouders langs de baan is hierbij van belang. Wij vragen daarom ouders met hun kind(eren) te bespreken wat er van hem/haar wordt verwacht.

Onderstaande afspraken gelden hierbij:

S amen maken we veel plezier
P unten van de tegenstander zijn ook mooi
O uders zijn geen coaches
R ackets zijn om mee te tennissen
T ellen doen we hardop en eerlijk
I edereen gedraagt zich sportief
E r wordt niet gevloekt of gescholden
F ijne wedstrijd !

De KNLTB heeft gedragsregels voor Fair Play opgesteld voor o.a. ouders en kinderen. Deze zijn na te lezen op https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/