Lid worden:

Update 20 juni 2021

Vanwege de grote toestroom van nieuwe leden en de toenemende drukte op de banen op piekuren, hebben we per 20 juni 2021 een wachtlijst ingevoerd voor nieuwe seniorleden. Seniorleden (18 jaar en ouder) die zich inschrijven komen op de wachtlijst.  Voor jeugdleden is nog wel beperkt ruimte. 

Op het moment dat er ruimte ontstaat doordat leden uitschrijven, of bij eventuele uitbreiding van baancapaciteit, worden de mensen op de wachtlijst benaderd in volgorde van inschrijving (oudste inschrijving eerst).

Er bestaat nog wel een mogelijkheid om overdag of in het weekend een tennis- of padelbaan te huren (voor zover beschikbaar). Leden kunnen ook een introduce meenemen tegen betaling van €5 per keer. Introduces zijn welkom overdag en in het weekend. 

Je bent van harte welkom bij Tennis Padel Club Heiloo. Met 12 “All Weather” tennisbanen én 3 padelbanen banen kun je bij TPC Heiloo recreatief en prestatief tennissen en padel spelen. Je kunt daarnaast tennis- en padellessen volgen bij “TTC NHN” (Tennis Trainers Collectief Noord Holland Noord).

Wie nu contributie betaalt voor 2022 kan direct spelen.

De contributie voor een heel kalenderjaar lidmaatschap bij TPC Heiloo bedraagt in 2022:

Lidmaatschappen Contributie
per jaar
Vanaf 1 maart Vanaf 1 juli  Vanaf 1 oktober Leeftijd
Aspiranten €   53 €   45 €   37 €   28 t/m 10 jaar
Junioren €   88 €   71 €   54 €   37 t/m 17 jaar
Studenten € 105 €   84 €   63 €   41 vanaf 18 jaar en studerend
Senioren € 165 €   129 €   93 €   56 vanaf 18 jaar, niet studerend
Donateur, minimaal €   27       niet spelend 
Mensen Met Een Beperking (MMEB) €   53 €   45 €   37 €   28 niet leeftijd gebonden

Voor nieuwe leden wordt een inschrijfgeld berekend van € 25,-  Met het inschrijfgeld levert het nieuwe lid een bijdrage aan de investeringen die de vereniging heeft moeten doen voor de aanleg van de banen.

Voor meer informatie kun je altijd langskomen aan De Dors, of mailen naar info@tpcheiloo.nl

NB Als je lid bent van TPC Heiloo kun je inschrijven voor tennislessen. Aan de lessen zijn wel apart kosten verbonden. Meer informatie over de tennislessen is te vinden onder het kopje LES.

Nieuw leden geven via het inschrijfformulier een doorlopende machtiging af te geven voor de automatische incasso van het verschuldigde entreebedrag en de lidmaatschapsgelden. 
Bij late betaling, meer dan 30 dagen, wordt een  boete in rekening gebracht van € 25,-
Als je besluit lid te worden vul dan het aanmeldingsformulier volledig in (incl. pasfoto).
Je bent binnen 3 weken, na betaling,  speelgerechtigd bij ons en de KNLTB .
Het pasje ligt dan bij de beheerder van het clubgebouw, ofwel achter de bar.
Je aanmelding wordt behandeld door onze ledenadministratie, Ton Poulissen.

E-mail:  ledenadministratie@tpcheiloo.nl

Telefoon:  072-5333868 Brievenbus: De Dors 1, 1852 RG

Klik op de volgende link om het aanmeldingsformulier te openen: aanmelden

Opzeggen en blessures

Men dient uiterlijk 30 november het lidmaatschap schriftelijk op te zeggen voor het komend jaar.
Een e-mail is ook geldig. Graag ledenadministratie@tpcheiloo.nl gebruiken.
Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het lopende jaar wordt geen restitutie gedaan.
Bij blessures kan men zich tot uiterlijk 30 november opgeven als donateur voor het komend jaar.
Als men  in de loop van het a.s. jaar weer spelend lid wil worden  dan is geen inschrijfgeld verschuldigd en wordt de contributie “Pro Rata” berekend  met aftrek van de “Donateur” bijdrage

De genoemde bedragen en voorwaarden zijn overeenkomstig de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de afspraken van de laatste A.L.V.  van TPC Heiloo.