TCHU Nieuwsbulletin

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering TCHU

Hierbij nodigen wij u uit voor de reguliere Algemene Ledenvergadering van TC Heiloo United. 

Datum: maandag 27 maart 2017
Aanvang: 20.00 uur

Locatie: clubgebouw op het tennispark.

Op deze avond is er geen gelegenheid tot vrij-tennissen. Eventueel geplande lessen zullen wel doorgang vinden.
Agenda en onderliggende stukken zijn terug te vinden op de website ( Algemeen / Algemene Leden Vergadering 2017 ), maar zijn vanaf begin volgende week ook in te zien in het clubhuis. 

Hierbij alvast de agenda. U kunt hieruit opmaken dat er veel speelt op de vereniging. We rekenen dan ook op een grote opkomst.

Agenda ALV 2017

1.  Opening en mededelingen door de voorzitter
2.  Notulen/Verslagen
     a.  Notulen van de ALV van 21 maart 2016
     b.   Jaarverslag over 2016
     c.  Verslagen van de diverse commissies over hun activiteiten in 2016
3.  Samenstelling bestuur
4.  Voordracht nieuwe bestuursleden
5.  Bezetting Commissies (overzicht commissies)
6.  Financiën, toegelicht door de penningmeester
     a.  Exploitatie rekening en Balans 2016
     b.  Verslag Kascommissie (Jan Schoorl, Joop van Gulik, reserve Anneke van Halderen)
     c.  Aanwijzing nieuw reserve lid Kascommissie 2017 door de ledenvergadering
     d.  Begroting 2017
7.  Onderzoek levensduur banen
8.  Commissie Onderzoek Baankeuze
9.  Vacature pachter kantine clubhuis
10. Jubileum: 10-jarig bestaan TC Heiloo United
11. Rondvraag
12. Sluiting

 

Het bestuur

 

« Terug