TPCH Nieuwsbulletin

Nieuwsbrief TC Heiloo United 2017-1

In deze eerste nieuwsbrief van 2017:
- in memoriam: Jan Scholten
- onderzoek vervanging banen
- boerenkooltoernooi
- beheer kantine
- uitbreiding bestuur
- in het kort

In memoriam Jan Scholten

Afgelopen woensdag ontvingen wij het bericht dat Jan Scholten is overleden.

Als actief lid, maar zeker ook als vrijwilliger was Jan jarenlang betrokken bij onze club. Ondanks een slopende ziekte heeft Jan zich tot het einde toe ingezet als vrijwilliger binnen de commissie facilitair. Tekenend voor Jan waren zijn altijd positieve instelling en zijn wil om er te zijn voor anderen. Jan heeft dan ook veel betekend voor zijn omgeving en zeker ook voor TC Heiloo United.   

Wij zullen zijn bevlogenheid, inzet en idealisme missen. Wij wensen zijn vrouw Margo, zijn kinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Bestuur TC Heiloo United

Onderzoek vervanging tennisbanen TCHU

Afgelopen jaar heeft groot onderhoud op de banen plaatsgevonden. Bij het onderhoud is tevens de staat van de banen onderzocht. Hoewel de banen nog in prima staat verkeren is door het onderhoudsbedrijf en door de KNLTB wel aangegeven dat we de komende jaren rekening moeten houden met vervanging. Om niet voor overhaaste keuzes te komen staan, heeft het bestuur samen met de Stichting Beheer Tennispark Heiloo besloten een commissie in het leven te roepen die onderzoek doet naar de mogelijke opties voor vervanging van de banen. Hierbij wordt gekeken naar de voor- en nadelen van de verschillende baansoorten die op dit moment leverbaar zijn. Ook de nieuwe spelvorm Padel, erg gepromoot door de KNLTB, wordt in de overwegingen meegenomen. De commissie vormt een brede vertegenwoordiging uit de vereniging:

  • André Oudejans (SBTH, voorzitter commissie)
  • George Presburg (SBTH, vice-voorzitter commissie)
  • Marcel Ursem (TCHU, financieel)
  • Rob Scholte (TCHU, facilitair)
  • Jan Zuurbier, Sjoerd Stoker (TCHU, tennis Technische Commissie, tevens link naar trainers)
  • Klaas Jan van Leeuwen (TCHU, prestatief)
  • Ab van den Berg (TCHU, recreatief)
  • Ward Dzialiner (TCHU, jeugd)

We zijn ontzettend blij met het enthousiasme waarmee de commissie aan de slag is gegaan. Tijdens de aankomende Algemene Leden Vergadering zullen de eerste bevindingen worden gedeeld en zal worden stilgestaan bij het vervolg. 

Boerenkooltoernooi

Op 16, 17 en 18 maart vindt alweer het 4e boerenkooltoernooi plaats. Een ouderwets gezellig dubbeltoernooi voor senioren in de categorieën 4 t/m 8 (HD, DD en GD). De wedstrijden duren 75 minuten en de speeltijden staan vast. Je weet als deelnemer dus altijd waar je aan toe bent. Op 18 maart wordt traditiegetrouw afgesloten met een boerenkoolmaaltijd.

De organisatie is in de vertrouwde handen van Ron, Jos en Gerard. 

Inschrijven kan tot 10 maart via toernooi.nl

Beheer kantine

Half januari werden wij verrast door de mededeling van Trees, Jos en Vivian, dat zij de pachtovereenkomst van de kantine niet wensen te verlengen. Persoonlijke omstandigheden hebben hen tot dit besluit gebracht. We betreuren het besluit, maar hebben er vanzelfsprekend ook alle begrip voor. We zijn ook blij dat Trees, Jos en Vivian tot 1 juli de kantine nog op de vertrouwde wijze zullen bemannen, zodat we net als de afgelopen 10 jaar, nog steeds terecht kunnen voor een drankje, een hapje en een praatje.

Het is nog te vroeg om nu al te spreken van een afscheid, maar we moeten als bestuur al wel zorgen dat we ook na 1 juli een goede invulling kunnen geven aan dit belangrijke onderdeel van onze vereniging. Namens het bestuur hebben Ab en Mariëlle een profiel uitgewerkt en een vacature opgesteld. De vacature staat op de website, maar het staan ook niet-leden vrij om er op te reageren. We zijn de afgelopen 10 jaar letterlijk en figuurlijk verwend geweest en het past in het motto 'thuis bij TCHU' dat de Horeca ook in de toekomst een vertrouwde basis is voor de club.   

Uitbreiding bestuur 

We zijn blij dat we wederom kunnen melden dat een lid bereid is gevonden om het bestuur te komen ondersteunen. Ron Kösters gaat, naast het werk dat hij al verzet binnen de verschillende toernooicommissies, aan de slag om de activiteiten binnen TCHU nog nadrukkelijker op de kaart te zetten. Hiermee wordt een aanzet gegeven tot nog meer activiteiten binnen de vereniging. Hoewel voor velen een bekende verschijning is, zal Ron zich in de volgende nieuwsbrief nader voorstellen.

Mocht je nu denken 'er is nu een trekker, ik wil wel een keer helpen bij een activiteit, of ik heb een idee voor een activiteit': schroom dan niet om je aan te melden via info@tcheiloounited.nl  Je kunt Ron natuurlijk ook altijd aanspreken!

In het kort

Algemene ledenvergadering: De reguliere Algemene Leden Vergadering staat gepland op maandag 27 maart
VCL-cursus: Op 27 februari organiseert de KNLTB in onze kantine een cursus voor Verenigingscompetitieleiders. Maar liefst 11 leden van TCHU hebben zich aangemeld voor de cursus. De deelnemers tonen hun betrokkenheid bij de club aan en gaan straks helpen de competitiewedstrijden op onze eigen park in goede banen te leiden. Een mooie stap!
AED-cursus: Dit voorjaar worden binnen de vereniging opnieuw cursussen reanimatie en AED georganiseerd. Nadere informatie volgt binnenkort

« Terug