TCHU Nieuwsbulletin

Bericht bestuur mbt horeca voorziening TC Heiloo United

In het jaar 2017 loopt het contract tussen TC Heiloo United en de pachters van de kantine af.
Jos van der Voort en Vivian Bakker hebben te kennen gegeven dat zij afzien van verlenging van het contract tussen TC Heiloo United en de Vof Bakker en van der Voort en dat zij het contract per 1 juli 2017 wensen te beëindigen. Persoonlijke omstandigheden hebben hen tot dit besluit gebracht.
Als bestuur betreuren wij het besluit zeer, maar hebben wij ook alle begrip voor de keuze die Jos en Vivian hebben gemaakt.
Het bestuur zal zich de komende periode inspannen om, in lijn met de huidige afspraken, tijdig tot een passende invulling van de horeca voorziening binnen TC Heiloo United te komen.
Het bestuur zal met de Vof nadere afspraken maken om tot een zorgvuldige overdracht te komen.
Voor dit moment achtten wij het van belang u tijdig op de hoogte te stellen van deze ontwikkelingen.

Bestuur TC Heiloo United

« Terug