TPCH Nieuwsbulletin

TPC Heiloo: ALV 10 mei 2021

Maandag 10 mei ingelaste Algemene ledenvergadering (ALV)

Op maandag 10 mei (vanaf 20:00 uur) vindt een extra Algemene Leden Vergadering plaats. Deze extra ALV staat in het teken van de eerder aangekondigde wijzigingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement (HHR).

Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Statutenwijziging TPC Heiloo
  4. Wijziging huishoudelijk reglement
  5. Beleidsplan 2021-2026
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Voorbereiding
Een overzicht van de onderwerpen waarover wordt gestemd vind je hier: Presentatie ALV 10 mei 2021.
Alle achtergrondinformatie over de wijzigingen staat op de website:
 Statuten en HHR.

Deelnemen aan de vergadering
Vanwege de Corona-beperkingen vindt de ALV digitaal plaats. Hoe gaat het in zijn werk?
De ALV wordt georganiseerd via Zoom. Dit is link naar deze vergadering: https://zoom.us/j/99045018467
Deelnemers aan de vergadering zullen vanaf 19:50 uur worden toegelaten.
Tijdens de vergadering wordt ruimte geboden aan leden die het woord willen. Leden maken dit kenbaar door binnen Zoom hun hand op te steken.
Als tijdens de vergadering gestemd moet worden, dan wordt hierbij gebruik gemaakt van de stemoptie binnen Zoom.
Voorstellen waarover gestemd wordt staan in Presentatie ALV 10 mei 2021.

Vragen?
Vragen over de vergadering kunnen worden gesteld per mail aan voorzitter@tpcheiloo.nl.

Het bestuur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat ingeschreven als lid van TPC Heiloo. Via de nieuwsbrief informeren wij leden over activiteiten binnen de vereniging. Stelt u desondanks geen prijs meer op deze nieuwsbrief, dan kunt u ons dit laten weten via Uitschrijven nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief liever op een ander mailadres ontvangt, dan kunt u het juiste mailadres per mail doorgeven aan ledenadministratie@tpcheiloo.nl, De mail graag verzenden vanaf het adres waarop u de nieuwsbrief tot dusver hebt ontvangen en onder vermelding van uw naam en het juiste mailadres.

« Terug