TPCH Nieuwsbulletin

TPC Heiloo: ALV in het kort en 10 mei nieuwe ALV

Belangrijkste besluiten ALV 19 april 2021

Tijdens een goed bezochte digitale ALV is gisteren het plan van aanpak van de commissie baankeuze gepresenteerd. Een nadere toelichting op dit plan zal nog op de website worden gepubliceerd. Op basis van het advies is gisteren een aantal besluiten genomen:

Eerste besluit is dat de smashcourtbanen 11 en 12 op korte termijn zullen worden gerevitaliseerd (zeer groot onderhoud). Dit onderhoud neemt enkele dagen in beslag. Eindresultaat moet zijn een verbererd spelcomfort en een betere waterafvoer. Bij succes zullen op termijn ook de overige smashcourtbanen gerevitaliseerd worden.

Verder is besloten dat de commissie baankeuze als vervolgopdracht een concrete uitwerking gaat maken van de plannen voor:

  1. vervanging kunstgras op de banen 1 en 2 (door nieuw kunstgras)
  2. vervanging van tennisbaan 3 door 3 padel banen. Hiermee zou het aantal banen op het park komen op 11 tennisbanen en 6 padelbanen.
  3. vervanging van de verlichting van de tennisbanen door LED

De plannen zullen tijdens een nieuwe ALV aan de leden worden voorgelegd. De leden stemmen dan over het al dan niet doorvoeren van de plannen. Deze nieuwe ALV zal na de zomervakantie plaatsvinden.

Volledige notulen van de ALV zullen t.z.t. beschikbaar komen.

Extra ALV vanwege statuten en HHR

Op maandag 10 mei vindt een extra Algemene Leden Vergadering plaats. Deze extra ALV zal in het teken staan van de gisteren aangekondigde wijzigingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement. De nieuwe vergadering is nodig omdat gisteren (zoals verwacht) niet gestemd kon worden over statuten en HHR. Voor zo'n stemming zou 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig moeten zijn. In een 2e vergadering geldt deze verplichting niet. Leden hebben nog deze week de tijd om de wijzigingen in de statuten en HHR te beoordelen. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen worden gemaild naar info@tpcheiloo.nl. De vragen/antwoorden en opmerkingen zullen worden gepubliceerd op de website: Statuten en HHR. Op deze pagina is ook alle informatie te vinden over Statuten, HHR en het proces om tot de wijziging te komen.

Het bestuur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat ingeschreven als lid van TPC Heiloo. Via de nieuwsbrief informeren wij leden over activiteiten binnen de vereniging. Stelt u desondanks geen prijs meer op deze nieuwsbrief, dan kunt u ons dit laten weten via Uitschrijven nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief liever op een ander mailadres ontvangt, dan kunt u het juiste mailadres per mail doorgeven aan ledenadministratie@tpcheiloo.nl, De mail graag verzenden vanaf het adres waarop u de nieuwsbrief tot dusver hebt ontvangen en onder vermelding van uw naam en het juiste mailadres.

« Terug