TPCH Nieuwsbulletin

TPC Heiloo actualiteit: Corona en lesgelden

Het is kort na de vorige nieuwsbrief, maar graag vragen wij aandacht voor actuele nieuws over Corona en over lesgelden.

Nieuwe Corona-maatregelen met ingang van 14 oktober

Op 13 oktober heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd die er aan moeten bijdragen dat het Corona-virus zich minder snel verspreidt. De KNLT en TPC Heiloo respecteren de genomen besluiten. Onze gezondheid staat voorop en we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. We vragen dan ook van al onze leden om de regels in acht te nemen en om niet op zoek te gaan naar de grenzen van wat mogelijk is. Doe je dit niet dan dupeer je mogelijk niet alleen jezelf en je naasten, maar ook de hele vereniging. 

Om het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen te verminderen is het volgende op onze vereniging van toepassing:

 • Door de KNLTB is besloten om de KNLTB Competitie 2020 per direct te beëindigen, zowel voor de jeugd als de senioren.
 • Reguliere Open Toernooien en Junioren Tour Toernooien kunnen niet doorgaan. 
 • Het blijft mogelijk om vrij te tennissen en te trainen op de club.
 • De maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (dit is exclusief trainer). 
 • Naast de kantine zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Toiletten zijn geopend voor noodgevallen.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Dubbelen bij tennis en padel kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan.

Vanzelfsprekend blijven we hierbij alle inmiddels bekende hygiënemaatregelen in acht nemen:

 • Was je handen voor en na het spelen.
 • Schud geen handen en geef geen high fives.
 • Hoest & nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis bij klachten.
 • Blijf thuis als iemand bij jou thuis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.

Voor uitgebreide informatie kun je terecht op de website.

Verhoging lesgeld

De lesgelden voor tennis en padeltrainingen zullen met ingang van dit winterseizoen stijgen naar € 49,50 per trainingsuur.

De belastingdienst en de KNLTB hebben dit voorjaar afstemming gehad over de BTW-heffing over tennis- en padeltrainingen.
Uitkomst van de besprekingen is dat de trainers 21% BTW in rekening moeten brengen aan hun leerlingen tenzij de trainers de baan kunnen huren van de vereniging. Als trainers de banen huren van de vereniging, mogen ze naar de lesdeelnemers het verlaagde BTW-tarief van 9% blijven hanteren.

Mede gebaseerd op het advies van een externe belastingdeskundige heeft TPC Heiloo ervoor gekozen de lesbanen te verhuren aan het TTC. Ten opzichte van het doorberekenen van 21% BTW is dit de meest gunstige keuze aangezien de verhuur van de banen inkomen genereert voor de club.

In de praktijk komt het er op neer dat een trainingsuur € 49,50 gaat kosten (dit was € 45 per uur).

Het bestuur overlegt nog over hoe de inkomsten uit de verhuur van de lesbanen zal worden ingezet ten gunste van de vereniging.

Het bestuur

Leden van de Rabobank, vergeet niet je stem uit te brengen op TPC Heiloo 

Hoe kan ik stemmen?  Door in te loggen in de app of op de website van de Rabobank via 'Zelf regelen' en vervolgens 'Mijn Lidmaatschap'. Klik daar op Rabo ClubSupport en breng daar de stem uit op TC Heiloo United / TPC Heiloo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat ingeschreven als lid van TC Heiloo United. Via de nieuwsbrief informeren wij leden over activiteiten binnen de vereniging. Stelt u desondanks geen prijs meer op deze nieuwsbrief, dan kunt u ons dit laten weten via Uitschrijven nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief liever op een ander mailadres ontvangt, dan kunt u het juiste mailadres per mail doorgeven aan ledenadministratie@tcheiloounited.nl, De mail graag verzenden vanaf het adres waarop u de nieuwsbrief tot dusver hebt ontvangen en onder vermelding van uw naam en het juiste mailadres.

« Terug