TPCH Nieuwsbulletin

TCHU: nieuwsbrief juli 2020

Nieuw naam, nieuw logo

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2019 was al besloten dat de club na de komst van padel een nieuwe naam zou krijgen: Tennis Padel Club Heiloo. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Dit nieuwe logo is gepresenteerd tijdens de afgelopen ALV:

De komende periode worden naam en logo doorgevoerd in al onze uitingen. Zo wijzigen alle mailadressen van ....@tcheiloounited.nl in .....@tpcheiloo.nl. Het is dus bijvoorbeeld niet langer info@tcheiloounited.nl maar info@tpcheiloo.nl

Enkele andere punten uit de Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering 2020 heeft online plaatsgevonden. Ondanks de techniek wisten tientallen leden hun weg naar de vergadering te vinden en was er ook interactie tussen de bestuursleden op de club en de leden thuis. De volledige notulen volgen, maar hierbij vast enkele punten uit de vergadering:

  1. de Stichting Beheer Tennisbanen Heiloo is opgeheven, de vereniging neemt het recht van opstal op de banen over van de stichting en het opstalrecht van de grond waarop het clubhuis staat zal worden gevestigd op de vereniging. Dit is in één zin de weergave van een traject waar maanden van voorbereiding aan vooraf zijn gegaan. Alle inspanningen waren er op gericht om te komen tot een overzichtelijke constructie van de verenigingsstructuur en financiën. De stichting is jarenlang van grote betekenis geweest voor de vereniging, maar door veranderende regelgeving zijn de voordelen van een stichting komen te vervallen. De afgelopen jaren is het stichtingsbestuur gevormd door Gerrit van der Klis, Onno Franken, George Presburg, André Oudejans en Luc Sterkman. We zijn deze heren zeer veel dank verschuldigd! Ons lid Cees Buur heeft met zijn fiscaal juridische achtergrond een grote bijdrage geleverd aan het hele proces.
  2. Heleen Weijers is nu ook formeel gekozen tot bestuurslid, met als portefeuille wedstrijdtennis.
  3. De technische commissie heeft afscheid genomen van Sjoerd Stoker. De nieuwe technische commissie bestaat na het afscheid van Sjoerd uit Eric Pel en Marc Wolterbeek (tennis), Jan Zuurbier (padel) en Esther Oostrom (trainers). Sjoerd heeft samen met Jan een grote bijdrage geleverd aan het tennis en uiteindelijk ook padel binnen de vereniging.
  4. Door alle onzekerheden rond het coronavirus is besloten om een besluit over LED-verlichting op de tennisbanen uit te stellen.
  5. Tijdens jeugdactiviteiten is roken voortaan verboden op het park. Via bordjes zal deze regel gecommuniceerd worden, maar we doen hierin ook een beroep op de verantwoordelijkheid van al onze leden. 

Geen Eiland de Wild Keukens Open in 2020

De toernooicommissie van het Eiland de Wild Keukens Open heeft helaas moeten besluiten dat het toernooi dit jaar niet door zal gaan. De commissie is van mening dat de sociale activiteiten en het randprogramma onlosmakelijk zijn verbonden met dit tennistoernooi. Met de beperkingen die nog steeds van toepassing zijn zouden de sociale activiteiten en het randprogramma niet in volle omvang kunnen plaatsvinden, waarmee het toernooi onvoldoende tot zijn recht komt. Het bestuur vindt het heel jammer dat het toernooi geen doorgang vindt, maar heeft vanzelfsprekend alle begrip voor het besluit van de commissie. We kijken uit naar volgend jaar!

Toernooi lessende leden

Op zondag 5 juli wordt het toernooi voor de lessende leden georganiseerd. Dit toernooi is inmiddels een traditie binnen de vereniging. Tijdens het eendaagse toernooi kunnen alle senior-leden die tennisles volgen laten zien wat ze het afgelopen tennisjaar geleerd hebben, maar uiteindelijk gaat het vooral om de gezelligheid. Publiek is vanaf 1 juli weer toegestaan, dus kom gezellig langs. Houdt wel rekening met de 1,5 meter afstand!

"Spanish Nights" Open Padel Toernooi van 18 t/m 22 augustus 

GOED NIEUWS! Het “Spanish Nights” Open Padel Toernooi van Padel TC Heiloo GAAT DOOR!!
Van 18 t/m 22 augustus is TPC Heiloo weer the place to be.

De inschrijving is al geopend via inschrijven.

De padel Open Toernooi Commissie

Voormalig bondscoach padel zondag weer in actie bij TPC Heiloo

Met de nieuwe 'Corona-regels' die op 1 juli in zijn gegaan is het weer toegestaan dat publiek op het park komt. Dit biedt alsnog de kans om a.s. zondag Norberto Nesi in actie te zien als hij onze competitieteams de fijne kneepjes van padel bijbrengt. De Argentijn Norberto Nesi is de voormalig bondscoach van het Nederlandse padelteam en de grondlegger van padel in Nederland. Zijn werk is niet zonder succes geweest want juist deze week zijn de Nederlandse Padel Bond en de KNLTB gefuseerd. Hiermee behartigt de KNLTB vanaf nu de belangen van tennis en van padel. 

Rabobank Alkmaar e.o. steunt TPC Heiloo

Nienke Verweij van de ledenraad Rabobank Alkmaar e.o. (en lid van onze vereniging!) overhandigde deze week een cheque ter waarde van €500 aan voorzitter Ton Verberne. De Rabobank steunt met deze bijdrage de initiatieven van onze vereniging.

Afgelopen maanden heeft TPC Heiloo allerlei maatregelen moeten nemen om tennis en padel op een verantwoorde manier mogelijk te maken voor leden. De vereniging heeft ook alle ruimte geboden aan b.v. het PCC en aan sporters die elders niet terecht konden. Hiermee past de vereniging bij uitstek binnen de doelstelling van de Rabobank om met donaties het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap te steunen. We zijn natuurlijk erg blij met deze waardering en deze steun in de rug in deze voor de vereniging dure tijden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat ingeschreven als lid van TC Heiloo United. Via de nieuwsbrief informeren wij leden over activiteiten binnen de vereniging. Stelt u desondanks geen prijs meer op deze nieuwsbrief, dan kunt u ons dit laten weten via Uitschrijven nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief liever op een ander mailadres ontvangt, dan kunt u het juiste mailadres per mail doorgeven aan ledenadministratie@tcheiloounited.nl, De mail graag verzenden vanaf het adres waarop u de nieuwsbrief tot dusver hebt ontvangen en onder vermelding van uw naam en het juiste mailadres.

« Terug