TPCH Nieuwsbulletin

TCHU tennist en padelt verantwoord

Verantwoord verruimen van de mogelijkheden

Inmiddels hebben we ook voor de senioren ervaring opgedaan met het gebruik van het digitale afhangbord en het aangepaste tennissen. Dat ging goed. Er bleek alleen bij een aantal senioren nog onduidelijkheid over de te volgen looproute. Verzoek aan de senioren: houd net als de jeugd de looproute aan.
Op basis van de goede ervaringen kunnen we de mogelijkheden wat verruimen (waarbij we wel binnen de landelijke richtlijnen blijven).
Hieronder een overzicht van de aanpassingen. Deze aanpassingen gaan per direct in.

LET OP:

  • We blijven een beroep doen op het gezond verstand en de verantwoordelijkheid van leden en (ouders van) jeugdleden. Als blijkt dat niet iedereen zich aan de regels houdt, dan zijn we genoodzaakt om de regels weer aan te scherpen of erger nog: lopen we het risico dat het park weer wordt gesloten.
  • De algemene richtlijnen blijven onverminderd van toepassing. De volledige set aan richtlijnen vanuit NOC*NSF is terug te vinden in het Protocol verantwoord sporten. De aanvullende richtlijnen specifiek voor tennis en padel, uitgewerkt door de KNLTB zijn terug te vinden in aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen fase 2.

Aanpassing 1: Ouder-kind tennis is toegestaan
Een kind en een ouder/verzorger mogen samen tennissen of padellen. De ouder vervult hierbij de rol van toezichthouder (tenzij een toezichthouder of trainer aanwezig is).

Aanpassing 2: Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag dubbelen bij vrij spelen (onder toezicht)
Op de momenten dat er een toezichthouder aanwezig is mogen leden van 13 t/m 18 jaar dubbel spelen. Toezichthouders zijn aanwezig tijdens lessen en in het weekend tussen 10:00-14:00 uur.

Aanpassing 3: Dubbelen is toegestaan voor huisgenoten
Dubbelen (tennis of padel) is toegestaan voor huisgenoten, Dit betekent dat 2 huisgenoten een dubbelpaar kunnen vormen. Het is IN GEEN ENKEL GEVAL toegestaan dat volwassenen die geen huisgenoot zijn een dubbelpaar vormen. Ook tijdens het spelen mag dit niet gebeuren.

Aanpassing 4: Leden mogen overdag een introducé meenemen
Alle leden mogen in deze periode afhangen met een introducé (niet-lid). Deze optie is beschikbaar in de App. De volledige naam van de introducé moet hierbij ingevuld worden.
Het aanmelden van een introducé is iedere dag mogelijk tot max. 18:00 uur. De intentie is om de introducé enthousiast te maken. Een introducé mag maximaal 5 keer spelen, daarna zal de introducé lid moeten worden.

Vragen? Stuur een mail naar info@tcheiloounited.nl.

Het bestuur

Hoe is het nu met onze sponsoren?

Ook voor onze sponsoren zijn dit bijzondere tijden. Omdat we blij zijn dat ze ondanks alles loyaal blijven aan onze vereniging bieden we hen via de nieuwsbrief graag een podium om te vertellen hoe het hun deze periode vergaat. Misschien brengt het u als lid wel op een goed idee! In deze nieuwsbrief een update van Rotteveel M4 en FlexwonenNH die geamenlijk op een bord staan op baan 3.

FlexwonenNH houdt zich bezig met het exploiteren van locaties ten behoeve van mensen die flexibel, snel en tijdelijk woonruimte zoeken.

In de basis is het kamergewijze verhuur in leegstaande kantoorgebouwen, scholen of bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Voor pandeigenaren is het een interessante
kans om in een leegstaand pand zowel een goed rendement te realiseren als maatschappelijk verantwoord bezig te zijn door in deze krappe woningmarkt woningzoekenden te helpen.

Mocht u voor het concept in Heiloo of elders in Noord-Holland een locatie weten dan houden ze zich van harte aanbevolen. 

U kunt dit per mail sturen naar info@flexwonennh.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat ingeschreven als lid van TC Heiloo United. Via de nieuwsbrief informeren wij leden over activiteiten binnen de vereniging. Stelt u desondanks geen prijs meer op deze nieuwsbrief, dan kunt u ons dit laten weten via Uitschrijven nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief liever op een ander mailadres ontvangt, dan kunt u het juiste mailadres per mail doorgeven aan ledenadministratie@tcheiloounited.nl, De mail graag verzenden vanaf het adres waarop u de nieuwsbrief tot dusver hebt ontvangen en onder vermelding van uw naam en het juiste mailadres.

« Terug