TCHU Nieuwsbulletin

TCHU update: de jeugd kan weer de baan op

Bericht van het bestuur

Eindelijk goed nieuws: de jeugd mag weer de banen op. Onder strikte voorwaarden mag er weer getennist en padel gespeeld worden door de jeugd t/m 18 jaar. Ook de lessen voor de jeugd kunnen van start gaan. We zijn blij met deze eerste stappen. Het vraagt veel van de verschillende commissies, trainers, horeca en bestuur, maar we doen het graag, want natuurlijk willen we niets liever dan dat jullie weer kunnen spelen.
Via deze nieuwsbrief informeren wij iedereen over de voorwaarden waaronder de jeugd van start kan gaan. De eerste focus ligt op onze eigen jeugdleden. We willen dat zij zo snel en zo veel mogelijk kunnen lessen en vrij spelen. Daarna gaan we kijken in hoeverre we ook andere jeugdspelers een plek kunnen bieden om lekker te sporten. Dit is in lijn met de oproep aan sportverenigingen om de club in deze periode zoveel mogelijk open te stellen voor jeugd (zowel leden als niet-leden).

Als iedereen zich goed aan de regels houdt, dan hebben we goede hoop dat stap voor stap weer steeds meer mogelijk wordt. Ook als senior lid kun je hier nu al een bijdrage aan leveren (zie onderstaande oproep).

We wensen de jeugd veel tennis- en padelplezier en voor iedereen die nog even geduld moet hebben: blijf gezond, blijf fit en zorg dat je er klaar voor bent om straks weer de baan op te gaan. Het gaat gebeuren!

Oproep aan alle 18+ leden, ouders etc.

Tennissen of padellen is helaas nog niet toegestaan voor 18+, maar jij kunt wel een belangrijke bijdrage leveren om de jeugd zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden om te spelen.
Tijdens alle activiteiten (dus ook tijdens het vrij spelen) moet een toezichthouder aanwezig zijn op het park. De toezichthouder ziet er op toe dat alleen deelnemers aan de lessen of de activiteiten op het park zijn, dat men het park verlaat na de activiteit, dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen  etc.. Als meer mensen bereid zijn om een paar uur in de week deze dankbare klus op zich te nemen, dan kunnen we het park vaker verantwoord openstellen voor de jeugd. 

Het idee is om toezichthouders aan te stellen voor tijdsblokken van 2 uur. Als een flinke groep mensen elk week 2 uur voor zijn of haar rekening neemt. dan kunnen we het park alle dagen open stellen voor de jeugd. Om te beginnen willen we het park openen op weekdagen van 15:00-20:00 uur en in het weekend van 10:00-14:00 uur.

Wil je helpen? Stuur dan een mail naar info@tcheiloounited.nl. Zet in de mail je naam, telefoonnummer en de momenten (dagen/tijden) waarop jij zou kunnen helpen. Na ontvangst van de mail nemen we contact met je op. Alvast bedankt namens de jeugd van TC Heiloo United en Heiloo!

Het bestuur

Vanaf 4 mei weer tennis en padel voor de jeugd?

De jeugd mag bijna weer aan de slag. De lessen gaan weer beginnen en er kan straks weer vrij gespeeld worden. Daarvoor moet nog wel het een en ander geregeld worden. Achter de schermen is een groot aantal mensen daar hard mee bezig.
Belangrijk is ook dat iedereen op de hoogte is van alle regels en voorwaarden. We hebben er vertrouwen in dat iedereen zich aan de regels zal houden, maar zullen hier ook streng op toezien. We willen niet het risico lopen dat het park weer dicht moet omdat één of enkele spelers de regels niet nakomen. Hieronder een overzicht van de regels waar spelers, ouders/verzorgers en ook vrijwilligers zich aan moeten houden.

Wanneer beginnen we?
We willen zo snel mogelijk weer starten met lessen en met vrij spelen voor de jeugd. We hebben een plan van aanpak ingediend bij de gemeente. Later deze week horen wij wanneer we mogen starten. Op dit moment is het plan dat we op maandag 4 mei starten met de lessen en met vrij spelen.
Zodra de startdatum definitief is zullen we dit via de website en via Facebook communiceren. De trainers zullen de lessers informeren zodra de startdatum van de lessen definitief is.

Wat zijn de voorwaarden?
De volledige set aan richtlijnen vanuit NOC*NSF is terug te vinden in het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar. De aanvullende richtlijnen specifiek voor tennis en padel, uitgewerkt door de KNLTB, zijn terug te vinden in aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen.

Hieronder hebben we al deze richtlijnen uitgewerkt per doelgroep. Lees goed de richtlijnen door die voor jou bestemd zijn. 

Voor iedereen gelden de volgende regels (zie ook Algemene richtlijnen)

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training of activiteit thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

Specifieke richtlijnen tennis en padel (zie ook richtlijnen tennis en padel)

 • tennis en padel is alleen toegestaan voor jeugd t/m 18 jaar (wij interpreteren dit vooralsnog als: iedereen geboren in 2001 of later);
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan (wij interpreteren 't/m 12 jaar' vooralsnog als iedereen die geboren is in 2007 of later. Jeugd van '13 t/m 18 jaar' interpreteren wij als iedereen geboren in 2001 t/m 2006);
 • jeugd tot en met 12 jaar kan onder begeleiding buiten tennissen en padellen indien zij 1,5 meter afstand houden; maximaal 4 jongeren per tennisbaan en 2 jongeren per padelbaan;
 • bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 6 kinderen per baan;
 • bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan en 2 jongeren per padelbaan;
 • bij de tennismuur wordt met maximaal twee personen tot en met 12 jaar gespeeld of door maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar;
 • op de minibaantjes wordt met maximaal 4 personen tot en met 12 jaar gespeeld of door maximaal 2 personen in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar;
 • alle tennis- en padelactiviteiten vinden plaats onder toezicht.van trainer en/of toezichthouder.

Richtlijnen voor de sporters (zie ook richtlijnen voor sporters)

 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
  • De lessen worden altijd van tevoren ingepland;
  • Bij vrij spelen (tennissen of padellen) moet er altijd van tevoren online een baan gereserveerd worden (Reserveren kan op dit moment nog niet. We moeten eerst toestemming van de gemeente krijgen);
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie (trainers en toezichthouders);
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
  • Neem bij vrij spelen je eigen ballen mee om te tennissen/padellen en markeer deze;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken en eventueel een handdoek;
 • ga tijdens het tennissen/padellen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen);
 • geef geen high fives;
 • wissel van baanhelft met de klok mee;
 • maak geen gebruik van de scoreborden op de baan;
 • leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Richtlijnen voor ouders/verzorgers (zie ook richtlijnen voor ouders/verzorgers)

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat; Lessen zijn vooraf ingedeeld en voor vrij spelen (tennis of padel) moet online gereserveerd worden. 
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de sportactiviteit van jouw kind(eren;
 • Zorg dat kinderen voor het sporten thuis naar het toilet gaan. Alleen in uiterste nood kan het toilet op de vereniging worden gebruikt. Spreek hiervoor de leraar of toezichthouder aan;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Bestuur, trainers en technische commissie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat ingeschreven als lid van TC Heiloo United. Via de nieuwsbrief informeren wij leden over activiteiten binnen de vereniging. Stelt u desondanks geen prijs meer op deze nieuwsbrief, dan kunt u ons dit laten weten via Uitschrijven nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief liever op een ander mailadres ontvangt, dan kunt u het juiste mailadres per mail doorgeven aan ledenadministratie@tcheiloounited.nl, De mail graag verzenden vanaf het adres waarop u de nieuwsbrief tot dusver hebt ontvangen en onder vermelding van uw naam en het juiste mailadres.

« Terug