TCHU Nieuwsbulletin

TCHU: nieuwsbrief 22 januari 2019

(Niet) tennissen bij winterweer

Nu dan toch een winterse periode is aangebroken moeten we extra aandacht hebben voor de banen. Bij vorst zijn alle baantypen in principe bespeelbaar. Wel zijn er natuurlijk risico's voor de spelers doordat de banen harder zijn en glad kunnen zijn. Er zijn echter ook omstandigheden die tot onherstelbare schade aan de banen kunnen leiden. Tennissen bij opdooi kan leiden tot kuilen die niet meer weggaan. Sneeuwruimen beschadigt het kunstgras. Omdat niet iedereen altijd begrip heeft voor het sluiten van de banen, delen we nog een keer de informatie. Overigens wordt sluiting van de banen altijd gemeld op de website en via Facebook (berichten per mail stuitten in het verleden op bezwaren van leden).

Opdooi
Opdooi is de grootste vijand van tennisbanen in de winter. Onze banen zijn aangelegd op een fundatie van lava. Als water in de lavafundatie bevriest, neemt de dichtheid af en het volume sterk toe. Gevolg is dat de lavakorrels letterlijk omhoog komen. De fundatie zet als het ware uit. Als het bevroren water in de fundatie vervolgens gaat smelten, is er sprake van zogenoemde opdooi. De uitgezette massa verliest zijn stabiliteit. Het water dient op een natuurlijke wijze weer terug te zakken in de originele staat. Is er nog deels vorst aanwezig in de lavalaag, dan zullen bij betreding en bespeling van de tennisbanen de lavakorrels worden weggedrukt. Dit is vergelijkbaar met voetstappen in het zand.

Ogenschijnlijk zijn de banen bespeelbaar, maar zou je er op gaan lopen, dan laat je voetstappen en kuilen achter! Deze vervormingen zijn blijvend.

Sneeuw
Sneeuw kan niet zo maar van de banen geveegd worden. Bij zandkunstgras kunnen de kunststof vezels beschadigen en wordt met de sneeuw ook veel instrooimateriaal verwijderd. Dit beïnvloedt de speeleigenschappen en wellicht zelfs de levensduur van de banen.

Boerenkooltoernooi

Van 14 t/m 16 maart wordt weer het traditionele Boerenkooltoernooi georganiseerd.

Het Boerenkooltoernooi is een gezellig dubbeltoernooi voor de senioren (18+). Er wordt gespeeld in poules met vaste speeltijden van 75 minuten. Je weet dus altijd waar je aan toe bent en er zijn geen wachttijden. Je moet wel alle dagen beschikbaar zijn. 
Afsluiting op 16 maart met een gezamenlijke boerenkoolmaaltijd.

Poules Dames - Heren - Gemengd dubbel
Categorieën 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Inschrijven tot 8 maart via www.toernooi.nl
Organisatie Jos, Ron en Gerard

Stagiair

TC Heiloo United is eind vorig jaar erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs. Op basis van deze erkenning mogen wij MBO-studenten begeleiden bij hun stage binnen onze vereniging. We denken dat een goede inzet van stagiaires bijdraagt aan de vereniging én een leerzame praktijkervaring kan bieden aan de studenten.  Op dit moment loop Yannick Ruiter stage bij TC Heiloo United. Yannick is actief binnen de padelcommissie en wordt hierin begeleid door Ab van den Berg.

Hieronder stelt Yannick zichzelf voor. We wensen Yannick een leuke en leerzame tijd bij TC Heiloo United.

Mijn naam is Yannick Ruiter en ik loop stage bij TC Heiloo United. Ik zit op het CIOS in Haarlem. Ik volg daar het profieldeel sneeuwsport en ben dus ook vaak in de bergen in Oostenrijk te vinden. Skiën is een van mijn passies maar ook tennis hoort daarbij. Vroeger als kleine jongen zat ik al op TC Heiloo United en ik heb tennis altijd heel leuk gevonden. Ik zit momenteel op voetbal bij HSV Heiloo.
Op het CIOS kan je naast een proefieldeel(sneeuwsport) ook een klein keuzedeel kiezen. Hierbij heb ik gekozen voor tennis eigenvaardigheid. De stage die daarbij komt zijn eigenlijk alle taken die een tennisleraar buiten zijn lessen om doet. Omdat er bij TC Heiloo United nu padel banen worden aangelegd lijkt mij dit een super gave leerervaring. Ik zit dan ook momenteel in de padelcommisie en daarbij ga ik dingen regelen voor de clinics.
Hopelijk zie ik uw allen zo spoedig mogelijk op de padelbaan.
Sportieve groet,
Yannick Ruiter

Automatische incasso

In de eerste 2 weken van januari heeft de ledenadministratie de automatische incasso's 'gedraaid'. Dit betekent dat de verschuldigde contributiebedragen zijn geïncasseerd bij de leden die hiertoe een machtiging hebben afgegeven. Binnen TC Heuloo United is het gewoonte om de contributie aan het begin van het verenigingsjaar te innen. Voor een aantal mensen was het een verrassing dat de incasso al zo vroeg in het jaar plaatsvond. We zullen de doorlopende incasso's volgens jaar vooraf aankondigen in de nieuwsbrief. 

Jeugdclubkampioenschappen niet in zomer- maar in herfstvakantie

Voor de vroegboekers (van een zomervakantie) is het volgende bericht misschien van belang. Het was een traditie om in de laatste week van de zomervakantie de clubkampioenschappen voor de jeugd te organiseren. Deze week viel altijd gelijk met Timmerdorp en kwam veel jeugdleden ook om andere redenen slecht uit. Om zovel mogelijk jeugdleden de kans te geven om mee te doen aan de clubkampioenschappen gaat de jeugdcommissie het dit jaar anders aanpakken. De clubkampioenschappen voor de jeugd zullen dit jaar in de herfstvakantie worden georganiseerd. U kunt hier dus rekening mee houden in uw vakantieplanning. 

De jeugdcommissie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat ingeschreven als lid van TC Heiloo United. Via de nieuwsbrief informeren wij leden over activiteiten binnen de vereniging. Stelt u desondanks geen prijs meer op deze nieuwsbrief, dan kunt u ons dit laten weten via Uitschrijven nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief liever op een ander mailadres ontvangt, dan kunt u het juiste mailadres per mail doorgeven aan ledenadministratie@tcheiloounited.nl, De mail graag verzenden vanaf het adres waarop u de nieuwsbrief tot dusver hebt ontvangen en onder vermelding van uw naam en het juiste mailadres.

« Terug