TCHU Nieuwsbulletin

TCHU: Laatste oproep ledenvergadering padel op 8 oktober

Via deze mail doen wij een laatste oproep aan alle leden om toch vooral de Algemene Ledenvergadering op 8 oktober te bezoeken. De Tennisbond (KNLTB) en de onderzoekscommissie zullen tijdens de vergadering toelichten waarom zij de introductie van padel belangrijk vinden voor de toekomst van TC Heiloo United. Het bestuur zal een besluit in stemming brengen om nog dit jaar over te gaan tot de aanleg van 3 padelbanen op de plaats van baan 13.

Laatste oproep voor algemene ledenvergadering over padel

Datum: 8 oktober 2018
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: kantine TC Heiloo United

 1. Opening
 2. Toelichting KNLTB op ontwikkelingen padel en het belang van padel voor TC Heiloo United
 3. Terugkoppeling bevindingen commissie:
  1. Toegevoegde waarde van padel voor TC Heiloo United
  2. Organisatie van padel binnen TC Heiloo United
  3. Technisch realisatie van padel binnen TC Heiloo United
 4. Financiering en financieel model
 5. Besluit bestuur (zie ook www.tcheiloounited.nl , kopje Padel)
 6. In stemming brengen besluit bestuur tot start met aanleg 3 padelbanen op baan 1
 7. Afsluiting

De stemming

Alle tijdens de stemming AANWEZIGE leden die voor 1 januari 2018 de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt zijn gerechtigd hun stem uit te brengen. Bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen wordt het besluit van het bestuur overgenomen en wordt tot realisatie van padel overgegaan.

Laat weten of u komt!

We hopen maandag op een grote opkomst, maar we hebben geen idee hoeveel mensen we kunnen verwachten. OM ORGANISATORISCHE REDENEN HOREN WE GRAAG OF U ER MAANDAG BIJ BENT. Als u maandag op de ALV komt, dan willen wij u verzoeken om dit vooraf even te melden via de volgende link: JA, IK BEN ER BIJ! 

KNLTB adviseert padel en aanwezig op ALV

Padel is de snelst groeiende sport van Nederland en tennisbond KNLTB ziet padel als een ideale aanvulling op het aanbod van tennisverenigingen. De KNLTB adviseert TC Heiloo United om padel aan het aanbod toe te voegen omdat het past in maatschappelijke ontwikkelingen en met het oog op de continuïteit van de club op langere termijn. De tennisbond vindt dit zelfs zo belangrijk dat men heeft gevraagd hun visie en advies ook met de leden van TC Heiloo United te mogen delen. We bieden de KNLTB deze ruimte omdat we het belangrijk vinden dat ook juist de tennisbond het belang van padel onderschrijft. 

Korte toelichting op de 2 meest gestelde vragen

Padel is niet voor niets de snelst groeiende sport in Nederland: padel is leuk en heel dynamisch, padel is eenvoudig te leren waardoor je al heel snel leuke rally's speelt, padel is erg sociaal en padel combineert uitstekend met tennis (90% van de padelspelers tennist). Clinics wijzen keer op keer uit dat vrijwel iedereen die een keer padel speelt, meteen verkocht is. Toch hadden wij als bestuur in eerste instantie ook de nodige vragen. Met hulp van de commissie, de KNLTB en tal van andere deskundigen hebben we die vragen beantwoord gekregen. We zijn alleen maar enthousiaster geworden.
Het is logisch dat leden van TC Heiloo United ook vragen hebben. Hieronder de antwoorden op de twee meest gestelde vragen. Meer informatie over padel én antwoorden op de andere meest gestelde vragen vind u op de website: Padel, meest gestelde vragen

Het is op bepaalde avonden en ochtenden al behoorlijk druk op het park. Gaat de aanleg van padel niet ten koste van de capaciteit?
Met de aanleg van 3 padelbanen kunnen 12 spelers tegelijk spelen (voorheen 4). Hierdoor ontstaat MEER baancapaciteit. Verder zal een deel van de leden naar verwachting padellessen/-clinics gaan volgen i.p.v. tennisles én zijn op voorhand afspraken gemaakt over maximering van het aantal lesbanen tijdens piekmomenten en worden de lessen meer gespreid. We verwachten met deze maatregelen dat u op de piekmomenten meer ruimte krijgt om te tennissen maar dat u tegelijkertijd ook kunt kiezen om te padellen.

Gaat de aanleg van padelbanen ten koste van andere vernieuwingen als LED-verlichting of aanpassing van de kantine?
Padel draagt bij aan de continuïteit van TC Heiloo United, ook financieel. Het gaat de vereniging momenteel zeer voor de wind en met padel verwachten we die lijn ook op de langere termijn vast te kunnen houden. Dekking van kosten op langere termijn is hiermee gegarandeerd. Ondertussen wordt ook gekeken naar verdere verbetering van de faciliteiten. LED is daarbij een serieuze optie. De padelbanen worden al meteen van LED met bewegingssensoren voorzien. De huidige verlichting op de andere 6 tennisbaanvlakken is nog niet afgeschreven maar we bekijken of dankzij beschikbare subsidies hier toch een gezonde investering kan worden gedaan. Inkomsten uit verhuur van padelbanen tijdens daluren kan hier aan bijdragen.

We hopen u te zien op maandagavond 8 oktober! (en graag even aanmelden)!

Bestuur TC Heiloo United

« Terug