TCHU Nieuwsbulletin

TCHU-nieuws met competitie, lessen, ALV en meer

Belangrijk: competitiestart

Nog even en de competitie gaat van start. Dat betekent dat formulieren, ballen etc. geregeld moeten worden.

VOOR DE SENIOREN: maandag 26 maart tussen 19.30-21.00 uur dienen de aanvoerders van de Voorjaarscompetitie de envelop met wedstrijdformulieren en de blikken ballen op te halen in de kantine Kun je niet? stuur dan een teamgenoot!

VOOR DE JEUGD: 28 maart vanaf 19:30 uur is een informatieavond voor alle competitie-spelende jeugd. De trainers en leden van de technische commissie zullen een kort praatje houden naar de selectiespelers. Aansluitend zal de jeugdcommissie de competitieteams informatie verstrekken over de voorjaarscompetitie. Het is van belang dat je daar bij bent. Voor meer informatie zie informatieavond jeugd.

Indeling lessen

Rond de 350 leden hebben zich ingeschreven voor de zomerlessen en kennismakingslessen. Het is de bedoeling dat voor het Paasweekend vrijwel iedereen weet op welk moment zij/hij gaat lessen. Voor een enkeling wordt dit kort na het paasweekend bekend gemaakt.

Bij het indelen van de lessen wordt geprobeerd zoveel mogelijk met alle wensen en voorkeuren rekening te houden. Daarbij moeten de groepen van gelijk niveau zijn, moet er naast de lessen voldoende ruimte zijn voor vrij tennissen etc. Het is dan ook een flinke puzzel waarbij ook veel telefoontjes moeten worden gepleegd. We zijn er druk mee bezig en doen ons best jullie zo snel mogelijk te informeren.  

De trainers

Nogmaals nieuwe leden

Ook deze week hebben we nog een flink aantal nieuwe leden mogen inschrijven. Via deze weg HARTELIJK WELKOM bij de club en we wensen je een hele leuke tijd bij TC Heiloo United. We zijn inmiddels met ruim 1.000 leden. Met onze accommodatie en 13 banen kan dat prima!

De inschrijvingen van nieuwe leden zijn verwerkt door de ledenadministratie. Over de indeling van de lessen worden jullie binnenkort geïnformeerd. Wat verder nog van belang is:

 • voor de ledenpas hebben we een pasfoto nodig. Nog niet opgestuurd? Mail dan alsnog een foto naar ledenadministratie@tcheiloounited.nl onder vermelding van naam en geboortedatum
 • ca. 2 weken na aanmelding is de spelerspas beschikbaar op de club. Eventueel kan in de kantine een tijdelijke pas geleend worden (na gebruik terugbrengen!)
 • veel informatie vind je terug op de website en in de wekelijkse nieuwsbrieven. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Vraag het dan gewoon, of stuur een mail naar info@tcheiloounited.nl

Nieuws uit Algemene ledenvergadering

Maandag 19 maart vond de algemene ledenvergadering plaats. Wellicht vanwege het gure weer was de opkomst niet heel hoog, maar er werden wel een aantal belangrijke mededelingen gedaan en besluiten genomen. De notulen zijn onderweg, maar hierbij in het kort alvast de belangrijkste zaken

 • Wijzigingen bestuur: Toetie Mulders heeft afscheid genomen als secretaris, maar blijft actief voor de vereniging als vertrouwenspersoon. Esther Knook volgt Toetie op als secretaris. Penningmeester Onno Franken heeft per 1-1-2018 het stokje al overgedragen aan Luc Sterkman.
 • Vervanging banen: vervanging van de banen blijkt in tegenstelling tot eerdere signalen niet urgent. De huidige banen kunnen nog enkele jaren mee, Gezien de enorme ontwikkelingen op gebied van tennis-ondergronden is door de ALV besloten de keuze voor nieuwe baansoorten uit te stellen tot het moment dat de poolhoogte 5 mm is. Er is dan nog voldoende tijd. Wel wordt binnenkort in een ledenenquête gevraagd naar de voorkeur van de leden. Geheel of gedeeltelijk draaien van de banen is financieel onverantwoord.
 • Onderzoek padel: Besloten is dat padel een zodanige verrijking van het aanbod kan zijn, dat een voorstel gaat worden uitgewerkt op basis waarvan in een bijzondere ledenvergadering zal worden besloten of TCHU padelbanen gaat aanleggen. De commissie baankeuze opteert voor 3 padelbanen op baan 13. Belangrijke voorwaarden voor het bestuur zijn een goed financiële onderbouwing en garanties voor de continuïteit van de club.
 • Huishoudelijk reglement: Aan het Huishoudelijk reglement is een passage toegevoegd die betrekking heeft op fair-play: sportiviteit en fatsoenlijk gedrag op en rond de banen.
 • Contributie 2019: de contributies voor 2019 zijn vastgesteld. Na indexering gaat de contributie met €1 tot €2 per jaar omhoog.

TCHU-nieuws in het kort

 • Vrijdag 9 april sjoemelavond: gezellig tennissen voor alle jeugdleden.
 • Zaterdag 28 april open padeldag Noord-Holland o.a. bij Tenniscentrum Daalmeer (open padeldag NH
 • Nieuw mailadres wedstrijdtennis@tcheiloounited.nl : voor alle commissievragen over toernooien en bestellingen tennisballen.
 • ALVAST IN DE AGENDA: 15-16-17 juni Open Jeugd Toernooi

« Terug