TCHU Nieuwsbulletin

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Op 19 maart houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. We roepen al onze leden op om deze avond aanwezig te zijn. Op maandag 19 maart kan niet vrij getennist worden, de geplande lessen zullen wel gewoon doorgang vinden.

Datum: maandag 19 maart 2018
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: clubgebouw op het tennispark

Onderstaande agenda is ook beschikbaar via de website: Agenda ALV op website. In de agenda op de website wordt verwezen naar stukken die alleen toegankelijk zijn voor leden, via links in de agenda. U moet hiervoor wel inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Als u gebruikersnaam en/of wachtwoord bent vergeten, dan kunt u deze zelf opvragen.
Als u problemen ondervindt bij het inloggen, of als het achterhalen van uw wachtwoord niet lukt, stuurt u dan een mail naar info@tcheiloounited.nl. De stukken zijn op aanvraag ook in te zien in de kantine. De financiele stukken zullen op de avond zelf ook nog in gedrukte vorm beschikbaar zijn.

Agenda Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2018

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2017
 3. Mededelingen     voorstellen nieuwe penningmeester
 4. Jaarverslag bestuur over verenigingsjaar 2017
 5. Financieel jaarverslag 2017
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Decharge van het bestuur
 8. Begroting 2018
 9. Benoeming kascontrolecommissie
 10. Jaarverslagen commissies over verenigingsjaar 2017
 11. Samenstelling bestuur
  1. Secretariaat: Toetie Plas-Mulders aftredend volgens schema en niet verkiesbaar, het bestuur stelt voor Esther Knook te benoemen als secretaris
 12. Onderzoek commissie baankeuze
  1. Update bestuur
  2. Verslag commissie baankeuze
  3. Voorstel bestuur inzake vervolg
 13. Voorstellen van het bestuur
  1. Vaststelling contributie 2019
  2. Wijziging huishoudelijk reglement i.v.m. sportiviteit en respect
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Reminder: Competitieindeling bekend en 26-3 competitietasjes afhalen

De indeling voor de voorjaarscompetities is bekend. Op de website staat het wedstrijdschema voor de senioren: wedstrijdschema senioren.
De captains worden verzocht om op maandag 26 maart tussen 19.30-21.00 uur de competitietasjes op te halen in het clubhuis.

« Terug