Nieuws

TC Heiloo United gaat in 2020 voor Duurzaamheid

Afgelopen maandag vond de traditionele nieuwsreceptie van TC Heiloo United plaats. Veel leden en betrokkenen waren aanwezig om elkaar het de beste te wensen én om te horen wat de plannen voor 2020 zijn. In de nieuwjaarstoespraak bij afwezigheid van de voorzitter uitgesproken door vice-voorzitter Luc Sterkman, werd duidelijk dat TCHU in 2020 gaat voor duurzaamheid. Niet alleen duurzaamheid met zonnepanelen en (nog meer) LED-verlichting, maar ook met een voorstel tot aanpassing van de verenigingsstructuur. Een structuur die past bij de huidige ontwikkelingen. Tenslotte gaat de vereniging ook voor duurzaam tennis- en padel: leden binden en helpen om lang en gezond op de baan te staan.

Hieronder de volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak:

2019 was voor de vereniging een bijzonder jaar met de opening van de padelbanen. We zijn nog steeds een tennisvereniging, maar padel is wel degelijk een verrijking gebleken voor de club. Het hoofddoel was om het aanbod voor bestaande leden te verbreden met padel. Dat is gelukt, want veel bestaande leden hebben padel ontdekt. Het was regelmatig dringen. Bij toernooien en activiteiten bleek padel een mooie aanvulling. Padel heeft ook zeker bijgedragen aan de verdere groei en ontwikkeling van de vereniging. De padelcommissie kan met trots terugkijken op een geslaagde introductie van padel.

Niet alleen vanwege de introductie padel was 2019 een mooi jaar voor de vereniging. In 2019 hebben heel veel leden ook ‘gewoon’ weer met veel plezier hun sport beleefd bij TC Heiloo United. Ik zeg ‘gewoon’, maar zo vanzelfsprekend is het niet dat de banen er altijd goed bij liggen, dat de lichten branden, spelerspassen worden aangemaakt, de kleedkamers schoon zijn en de koffie klaar staat. Zonder de inzet van talloze vrijwilligers zou dit niet lukken. In dat kader was het heel mooi dat jullie Dirk Moot tot clubheld van Heiloo hebben verkozen. Met onze stemmen konden we Dirk net niet laten uitroepen tot provinciewinnaar, maar het toont wel aan dat er veel waardering is voor de mensen die bij nacht en ontij klaar staan voor de vereniging. Dirk, ontzettend bedankt voor alles wat je doet en we hopen dat je nog jaren in goede gezondheid met plezier naar het park komt./

Als er al een punt van zorg is, dan is dit wel het feit dat een aantal mensen wel erg veel doet voor de vereniging. Fantastisch voor de club, maar het zou goed zijn als we de lasten over meer schouders konden delen. We gaan dit jaar dan ook nadrukkelijk een beroep doen op ALLE leden om een steentje bij te dragen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de gezamenlijke klussendag op 7 maart, of bij activiteiten voor de jeugd. Als alle leden een bijdrage leveren, hoe klein ook, dan kunnen we samen bergen verzetten. En het is nog leuk ook om op deze manier andere leden te leren kennen.

Met dank aan de trainers, de horeca maar zeker ook alle vrijwilligers was 2019 weer een jaar met een overvolle activiteitenagenda met veel geslaagde toernooien en allerlei activiteiten daar omheen. We lopen bijna tegen grenzen aan als het gaat om de tennislessen waarbij de vraag onverminderd groot blijft. Ook het aantal teams dat we inschrijven voor de competitie blijft stijgen. De teller van het aantal leden stond eind december heel ruim boven de 1100. Blijkbaar doen jullie iets goeds met zijn allen. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen ontzettend bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid. Ik hoop dat we daar ook in 2020 weer op mogen rekenen.

Voor de vereniging was de introductie van padel een van de hoofddoelen voor dit jaar. We hebben daar onze handen aan vol gehad en ook de financiële mogelijkheden zijn niet onbegrensd. De door een aantal leden lang gekoesterde wens om de kantine een facelift te geven leek dan ook nog even te moeten wachten. Dat een aantal mensen er toch in is geslaagd om op de valreep van 2019 de kantine flink onder handen te nemen voelt dan ook wel als een enorme kers op de taart. Wat is er veel gebeurd en wat is het mooi geworden. Een aantal mensen heeft er ook tijdens de kerstperiode nog keihard aan getrokken om dit mogelijk te maken. Niet iedereen wil daarbij op de voorgrond treden, maar namens het bestuur en alle  leden wil ik Chantal, Laura (ondanks alle drukte privé) en andere betrokkenen enorm bedanken voor jullie bijdragen, in welke vorm dan ook.

Stond 2019 in het teken van padel, 2020 staat voor ons in het teken van duurzaamheid. Bij duurzaamheid denk je in eerste instantie aan energiebesparing of andere milieumaatregelen. Op dat gebied hebben we in 2019 al wat eerste stappen gezet. Een klein, maar mooi initiatief was de inzameling van oude tennisballen die we zijn gestart. Tassen vol ballen hebben we al kunnen inleveren. In 2019 hebben we ook al flink geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen met de LED-verlichting van de padelbanen en met nieuwe koel- en vrieskasten voor de horeca.
In 2020 gaan we verdere stappen zetten. Er lopen gesprekken over zonnepanelen op het clubhuis en over LED-verlichting op de tennisbanen. LED-verlichting geeft niet alleen een energiebesparing, maar geeft ook betere verlichting op de banen en meer mogelijkheden in de aansturing van de verlichting. We zouden naast de padelbanen in ieder geval dit jaar een deel van de baanverlichting willen vervangen door LED.

Duurzaamheid staat voor het bestuur niet alleen voor milieumaatregelen, maar ook voor een gezonde toekomst van de vereniging. In alle opzichten staat de vereniging er goed voor, maar we willen er voor zorgen dat dit zo blijft. Financieel is er een meerjarenplanning gemaakt die er voor moet zorgen dat we grote investeringen kunnen doen zodra dat nodig is. De tennisbanen zijn volgens de experts nog in prima staat, maar mocht vervanging nodig zijn, dan kunnen we dat doen. Als bestuur hebben we met ondersteuning vanuit NOC*NSF ook nagedacht over de toekomst en de structuur van de vereniging. Dat heeft naar ons idee al veel opgeleverd. Eind januari gaan we onze ideeën voorleggen aan een representatieve groep leden. Het eindresultaat hopen we in maart voor te kunnen leggen aan de Algemene Ledenvergadering. Het doel is te komen tot een structuur waarin leden meer worden betrokken en waarmee we de vereniging een gezonde toekomst tegemoet gaat.
We werken dus aan de duurzaamheid op gebied van milieu en de duurzaamheid en gezondheid van de vereniging. Naast een gezonde vereniging willen we ook aandacht hebben voor de gezondheid van onze leden. Tennis is volgens onderzoek de meest gezonde sport, vooral ook omdat je tennis tot op hoge leeftijd kunt blijven doen. We willen in 2020 stappen zetten om er aan bij te dragen dat leden langer, met veel plezier en gezond actief zullen blijven bij TC Heiloo United.

Kortom het motto voor 2020 is een gezonde vereniging met gezonde leden en daar wil ik graag op toasten!
 

« Terug

» Nieuws archief