Nieuws

Belangrijke wijzigingen Competitieregels

Vanaf 1-1-2018 voert de KNLTB een aantal wijzigingen door op de regels voor wedstrijden in KNLTB-competitie-verband. Het duurt nog even, maar op hierbij vast een overzicht van de wijzigingen. Met de wijzigingen komt de KNLTB tegemoet aan de wensen van de spelers.

Compact Spelen wordt “Verkort Spelen”
De evaluatie van de Voorjaarscompetitie 2017 met onder andere de Verenigingscompetitieleiders en de spelers leverde echter de nodige kritische kanttekeningen en mogelijkheden tot verbetering op. De KNLTB streeft naar een competitie die uiteindelijk tegemoet komt aan de wensen van zo veel mogelijk betrokkenen en dus is op basis van de feedback besloten om Compact Spelen in zijn huidige vorm los te laten. Vanaf 2018 geldt Verkort Spelen voor alle dubbelpartijen.
Het winnend punt bij 40-40 komt hierbij te vervallen, alleen de wedstrijdtiebreak wordt ingevoerd. Dit betekent dat de derde set wordt vervangen door een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil). In de 8&9- en Zomeravondcompetitie blijft compact spelen wel gehandhaafd!

Wijziging telling Tenniskids Oranje
Naar aanleiding van een enquête onder ouders, trainers en de Functionaris Tenniskids wijzigt de telling van Tenniskids oranje vanaf 1 januari 2018. Er is voor
gekozen om de telling meer tennis specifiek te maken en deze beter te laten aansluiten bij de telling in groen. In 2018 gaan de kinderen spelen om 4 gewonnen
games en wordt het Beslissend Punt Systeem (BPS) toegepast bij een 40-40 stand.
Bij een 3-3 stand wordt een beslissende game gespeeld (geen tiebreak).

Dispensatie 2x spelen/invalregels
Verder wordt het competitiereglement op een aantal vlakken versoepeld en dan met name de invalregelgeving. We zagen dat jaarlijks veel partijen en complete
wedstrijden werden opgegeven, omdat er geen invallers gevonden konden worden. In overleg met de Verenigingscompetitieleiders is toen unaniem besloten om de
regelgeving aan te passen.
Tot op heden was het zo dat wanneer een speler vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, hij of zij daar via de VCL dispensatie voor moest aanvragen.
In 2018 is die beperking er niet langer en mag iemand een onbeperkt aantal keren spelen voor de vereniging. Dit geldt uitsluitend voor het spelen bij één vereniging. De huidige regeling omtrent het spelen voor twee vereniging blijft hetzelfde.
Verder blijft het zo dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, zonder dispensatie niet meer lager mag spelen, maar wordt het
minimale verschil om te kunnen spreken van een hogere of lagere klasse, verhoogd van 0,5 naar 2,0. De klassenvolgorde is terug te vinden in de wedstrijdbulletins.

« Terug

» Nieuws archief