Vacature voorzitter

De voorzitter geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.  

 • Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
 • Coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden
 • Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor
 • Zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda
 • Delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
 • Is eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken van het personeel wat binnen de vereniging werkzaam is
 • Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor
 • Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen
 • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
 • Houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen
 • Onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners