Stand van zaken

Update 27-11

De werkzaamheden voor de aanleg van de padelbanen zijn in volle gang. Baan 13 is inmiddels verdwenen. De planning is dat half december het beton is gestort voor de fundering en de banen. Begin volgend jaar kan dan het voor padel zo belangrijke hekwerk worden geplaatst. Deze planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden de komende weken. Al met al zitten we prima op schema om in het voorjaar padel te kunnen spelen.
Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u nog steeds terecht bij projectleider Ab van den Berg, te bereiken per mail (ab.hanny@gmail.com) of in dringende gevallen telefonisch via 06-15606732.

Ondertussen zit de commissie ook verder niet stil. Er worden plannen gemaakt over competities, toernooien, lessen, afhangbord etc.. De commissie wordt ook benaderd door bestaande en nieuwe leden. Vragen die regelmatig terugkeren:

 1. Wat betekent padel voor de contributie? Antwoord: niets, voor het zelfde contributiebedrag kun je straks tennis én padel spelen.
 2. Kunnen er strak padellessen worden gevolgd? Antwoord: ja, er zullen padellessen worden verzorgd, vergelijkbaar met de tennislessen.
 3. Kunnen de leden straks onder begeleiding kennis maken met padel? Antwoord: ja, we proberen leden gelegenheid te bieden om kennis te maken met padel.
 4. Moet ik als lid meteen een padelracket aanschaffen? Nee, we zullen er voor zorgen dat je padelrackets kunt lenen om het te proberen.

Heeft u ook een vraag of een opmerking dan is deze uiteraard welkom via padel@tcheiloounited.nl.

Update 19-11

Dinsdag 20 november zullen wij starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de 3 Padelbanen op baan 13.
Na een extra constructieberekening van de kooien, getoetst door de Padelbanen bouwers en keuringsinstantie KIWA weten we nu zeker dat we straks beschikken over padelkooien die bestand zijn tegen de meest extreme weersomstandigheden. Ook de subsidie op de LED-verlichting is toegekend.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze partner/aannemer Padeltotaal. Vanuit TCHU is Ab van den Berg als projectleider aangewezen die de contacten met Padeltotaal zal onderhouden dus als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u die stellen aan Ab via ab.hanny@gmail.com of in dringende gevallen telefonisch via 06-15606732.

De planning voor komende week

Dinsdag 20-11

 • Start opening maken hekwerk van de tennisbaan (baan 13 is dan niet meer bespeelbaar). 
 • Tegels verwijderen en spoor maken van elektrahok buiten park naar padel t.b.v. water en elektra.

Woensdag 21-11 

 • Kunstgras verwijderen en afvoeren. 
 • Verleggen kunstgras over bestaande tegels in oefenkooi. (ALS U HIERMEE GRAAG WILT HELPEN, MAIL/BEL DAN SVP AB EVEN)
 • Opnemen tegels rond tennisbaan t.b.v. uitbreiding.

Donderdag 22-11 

 • Verwijderen hekwerk en lichtmasten.
 • Overtollig zand verwijderen.
 • Lava herverdelen.
 • Uitzetten cunet, opsluitbanden stellen.
 • Draingoot stellen en aansluiten op huidig stelsel.
 • Matelbuizen in cunet leggen tbv 3 padelbanen.

Vrijdag 23-11 

 • Herstraten tegels rond cunet.
 • Strippen stellen.

Vanaf 20 november kan baan 13 dus niet meer bespeeld worden. Uiteraard zijn de andere 12 banen wel gewoon bespeelbaar en zal de overlast zoveel mogelijk beperkt worden. De verwachting is dat we de padelbanen medio februari voor u gereed hebben. Dus als u nog aan het nadenken bent over een mooi cadeau voor Sinterklaas of de Kerstman ;-). 

Via de nieuwsbrief en de website houden we u graag regelmatig op de hoogte van de voortgang. Als u een vraag of opmerking heeft is deze uiteraard welkom via padel@tcheiloounited.nl.

ALV

Tijdens een drukbezochte extra ledenvergadering op 8 oktober hebben de leden van TCHU massaal voor padel gekozen. Zo'n 120 leden kwam naar de vergadering om de presentaties van de tennisbond en de commissie aan te horen en om hun stem uit te brengen.

Na een korte terugblik door de voorzitter hield Pieter de Leijer van de KNLTB een gloedvol betoog voor padel en de ervaringen die men inmiddels bij ruim 60 tennisverenigingen heeft. Vervolgens was het de beurt aan de commissie die onderzoek heeft gedaan naar padel en de mogelijkheden voor TCHU. Achtereenvolgend werden de sport, de voorgestelde organisatie, de bouwtechnische aspecten, de aanbesteding en de financiële kant toegelicht.

Klik hier voor verslag

Klik hier voor presentatie

Veel aanwezigen hadden eerder kennisgemaakt met padel en kwamen al enthousiast naar de vergadering. Anderen lieten zich overtuigen door de overtuigende presentaties. Het resultaat was dat de handen massaal omhoog gingen voor padel.

De commissie heeft dinsdagmorgen meteen vervolgafspraken gemaakt met de aannemer en is druk met de afwikkeling van vergunning- en subsidieaanvragen. De vergunning is vrijwel rond en de verwachting is dat vroeg in november de werkzaamheden kunnen beginnen.