Overige zaken

Welke bonden, competitie en toernooien zijn er?

De Nederlandse Padelbond en de KNLTB hebben beiden een Padelcompetitie opgezet. De club kan aangesloten zijn bij beide bonden. Omdat bijna alle Noord-Hollandse clubs aangesloten zijn bij de NPB is het praktisch als TCHU zich ook aansluit bij de NPB. De competitie is op dit moment zo ingedeeld dat het de tenniscompetitie niet in de weg zit: de competitie begint een aantal weken voor de tenniscompetitie en loopt na de tenniscompetitie nog iets door. Dit zal het seizoen op de club verlengen en de levendigheid in de weekenden zal daardoor toenemen. 

De meeste open padeltoernooien zijn een vrij/zat/zondag toernooi. Dit geeft mogelijkheden aan TCHU om een dergelijk toernooi in te passen in de toernooi-kalender van onze club.

Wat zijn de ervaringen van andere clubs?

Er zijn nu circa 11 clubs in Noord-Holland die Padelbanen hebben aangelegd. Zij hebben overwegend positieve ervaringen met Padel. Zo is men  bijvoorbeeld bij Daalmeer gestart met 2 padelbanen in 2016. Ruim een jaar verder is ook de derde baan aangelegd, omdat er veel vraag is en de banen in de avonduren en het weekend flink vol zitten.

Bijna alle clubs verhuren hun Padelbanen ook. Het lijkt er op dat dit vaker gebeurt dan de eventuele verhuur van tennisbanen. We hebben geen verhuur meegenomen in onze financiële planning, maar een verhuur van 8 baanuren per week zou ongeveer € 8.000 per jaar opleveren voor de vereniging.   

Wat zijn de financiële consequenties?

We hebben als TCHU een financieel plan gemaakt waar de aanleg van Padel gecombineerd wordt met vernieuwing van de toplaag van de tennisbanen. De conclusie van dit plan is positief: TCHU kan zowel de aanleg van de Padel, als de tennisbaan toplaag vervanging bekostigen bij gelijkblijvende (geïndexeerde) contributie en gelijkblijvend ledenbestand. In dit plan zijn de inkomsten van de verhuur niet meegenomen en hebben we conservatieve aannames gedaan m.b.t. reserveringen, zodanig dat we de nieuwe toplagen in circa 2034 wederom kunnen vervangen. 

Hoe zit het met de aanleg en projectduur?

De verwachting is dat de aanleg 3-4 maanden zal duren met zeer beperkte overlast voor de tennissers.