Agenda ALV 2018

Aan alle leden van TC Heiloo United

Hiermee nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum: maandag 19 maart 2018

Aanvang: vanaf 20.00 uur

Locatie: clubgebouw op het tennispark.

Op deze avond is er geen gelegenheid tot vrij tennissen. Eventueel geplande lessen zullen wel doorgang vinden.

 

Agenda ALV 2018

(In de agenda wordt verwezen naar stukken die alleen toegankelijk zijn voor leden. U moet hiervoor inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Als u gebruikersnaam en/of wachtwoord bent vergeten, dan kunt u deze zelf opvragen.

Klik op de link om de documenten op te vragen, Als u problemen ondervindt bij het inloggen, of als het achterhalen van uw wachtwoord niet lukt, stuurt u dan een mail naar info@tcheiloounited.nl)

 

Agenda Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2018


   1.    Opening door de voorzitter
   2.    Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2017
   3.    Mededelingen     voorstellen nieuwe penningmeester
   4.    Jaarverslag bestuur over verenigingsjaar 2017
   5.    Financieel jaarverslag 2017
   6.    Verslag kascontrolecommissie
   7.    Decharge van het bestuur
   8.    Begroting 2018
   9.    Benoeming kascontrolecommissie
   10.  Jaarverslagen commissies over verenigingsjaar 2017
          (Bijlagen: samenstelling commissies , Verslag comm. Open toernooi, Verslag sponsorcommissie
           Verslag comm. Veteranentoernooi, Verslag Jeugdcommissie)
   11.    Samenstelling bestuur (bijlage samenstelling en rooster van aftreden)
        a.    Secretariaat: Toetie Plas-Mulders aftredend volgens schema en niet verkiesbaar.
               Het bestuur stelt voor Esther Knook te benoemen als secretaris
   12.    Onderzoek commissie baankeuze
        a.    Update bestuur
        b.    Verslag commissie baankeuze (bijlage: eindadvies commissie baankeuze)
        c.    Voorstel bestuur inzake vervolg
   13.    Voorstellen van het bestuur
        a.    Vaststelling contributie 2019 (bijlage: indexering contributie 2019)
        b.    Wijziging huishoudelijk reglement i.v.m. sportiviteit en respect 
   14.    Rondvraag
   15.    Sluiting