Nieuws

Introducees welkom en dubbelen onder voorwaarden

Inmiddels hebben we ook voor de senioren ervaring opgedaan met het gebruik van het digitale afhangbord en het aangepaste tennissen. Dat ging goed. Er bleek alleen bij een aantal senioren nog onduidelijkheid over de te volgen looproute. Verzoek aan de senioren: houd net als de jeugd de looproute aan.
Op basis van de goede ervaringen kunnen we de mogelijkheden wat verruimen (waarbij we wel binnen de landelijke richtlijnen blijven).
Hieronder een overzicht van de aanpassingen. Deze aanpassingen gaan per direct in.

LET OP:

  • We blijven een beroep doen op het gezond verstand en de verantwoordelijkheid van leden en (ouders van) jeugdleden. Als blijkt dat niet iedereen zich aan de regels houdt, dan zijn we genoodzaakt om de regels weer aan te scherpen of erger nog: lopen we het risico dat het park weer wordt gesloten.
  • De algemene richtlijnen blijven onverminderd van toepassing. De volledige set aan richtlijnen vanuit NOC*NSF is terug te vinden in het Protocol verantwoord sporten. De aanvullende richtlijnen specifiek voor tennis en padel, uitgewerkt door de KNLTB zijn terug te vinden in aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen fase 2.

Aanpassing 1: Ouder-kind tennis is toegestaan
Een kind en een ouder/verzorger mogen samen tennissen of padellen. De ouder vervult hierbij de rol van toezichthouder (tenzij een toezichthouder of trainer aanwezig is).

Aanpassing 2: Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag dubbelen bij vrij spelen (onder toezicht)
Op de momenten dat er een toezichthouder aanwezig is mogen leden van 13 t/m 18 jaar dubbel spelen. Toezichthouders zijn aanwezig tijdens lessen en in het weekend tussen 10:00-14:00 uur.

Aanpassing 3: Dubbelen is toegestaan voor huisgenoten
Dubbelen (tennis of padel) is toegestaan voor huisgenoten, Dit betekent dat 2 huisgenoten een dubbelpaar kunnen vormen. Het is IN GEEN ENKEL GEVAL toegestaan dat volwassenen die geen huisgenoot zijn een dubbelpaar vormen. Ook tijdens het spelen mag dit niet gebeuren.

Aanpassing 4: Leden mogen overdag een introducé meenemen
Alle leden mogen in deze periode afhangen met een introducé (niet-lid). Deze optie is beschikbaar in de App. De volledige naam van de introducé moet hierbij ingevuld worden.
Het aanmelden van een introducé is iedere dag mogelijk tot max. 18:00 uur. De intentie is om de introducé enthousiast te maken. Een introducé mag maximaal 5 keer spelen, daarna zal de introducé lid moeten worden.

Vragen? Stuur een mail naar info@tcheiloounited.nl.

Het bestuur

« Terug

» Nieuws archief